lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 06 - 07 (Từ 08/02/2021 đến 21/02/2021)
Ngày đăng 05/02/2021 | 17:41  | Lượt xem: 1277

Nội dung chi tiết xem tại đây