lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 08 (Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021)
Ngày đăng 19/02/2021 | 17:58  | Lượt xem: 1174

Nội dung chi tiết xem tại đây