lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 11 (Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)
Ngày đăng 12/03/2021 | 16:21  | Lượt xem: 1424

Nội dung chi tiết xem tại đây