lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 13 (Từ 29/3/2021 đến 04/04/2021)
Ngày đăng 26/03/2021 | 17:10  | Lượt xem: 1271

Nội dung chi tiết xem tại đây