lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 14 (Từ 05/04/2021 đến 11/04/2021)
Ngày đăng 02/04/2021 | 16:07  | Lượt xem: 1078

Nội dung chi tiết xem tại đây