lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 36 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 05/9/2016 đến 11/9/2016)
Ngày đăng 01/09/2016 | 17:02  | Lượt xem: 638

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

05/9

S

- 7h30: Dự lễ khánh thành, gắn biển công trình của LĐLĐ Thành phố và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường MN Gia Thượng - phường Ngọc Thụy

 

- Đ/c Hải. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 9h30: Dự lễ đặt viên đá đầu tiên công trình trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội - phường Ngọc Thụy

 

- Đ/c Hải.

 

Tại trường

- 7h30: Dự lễ đón cờ thi đua dẫn đầu khối MN của UBND Thành phố và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường MN Hoa Sữa - phường Sài Đồng

 

- Đ/c Thắng. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự lễ đón cờ thi đua dẫn đầu khối THCS của UBND Thành phố và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường THCS Ái Mộ - phường Ngọc Lâm

 

- Đ/c Hà-CT. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự lễ công bố quyết định công nhận trường chất lượng cao và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường MN đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên

 

- Đ/c Thân. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường TH đô thị Việt Hưng - phường Giang Biên

 

- Đ/c Việt Hà. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường TH Thạch Bàn B - phường Thạch Bàn

 

- Đ/c Điềm. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự khánh thành và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường MN Bắc Biên - phường Ngọc Thụy

 

- Đ/c Liêm. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự khánh thành và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường MN Thạch Cầu - phường Long Biên

 

- Đ/c Chiến. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự khánh thành và khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường MN Hoa Phượng - phường Cự Khối

 

- Đ/c Trình. Thành phần theo Thông báo số 218-TB/QU, ngày 29/8/2016 của Quận ủy

 

Tại trường

- 7h30: Dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường PTTH Nguyễn Gia Thiều

 

- Đ/c Loan

 

Tại trường

- 8h00: Dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại trường PTCS Hy Vọng

 

- Đ/c Thạch

 

Tại trường

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác QLĐT, TTXD

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, Đội TTXD quận

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 9h00: Báo cáo phương án thu gom vận chuyển phế thải vật liệu xây dựng

QLĐT + BQLDA

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA, CA; Lãnh đạo UBND phường Giang Biên; Lãnh đạo Công ty Phú Thành

Đ/c Trình

P3 - UB

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận uỷ

 

- Thường trực Quận ủy. Theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

 

Ba

06/9

S

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 9/2016 cơ quan Dân, Đảng

 

- Toàn thể CB, CC, NLĐ cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h30: Họp Ban Chỉ đạo CNTT

VP

- Thường trực Quận uỷ; Đ/c Thạch, Hương; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, NV; Phó Chánh VPQU; Trưởng bộ phận CNTT;  (Thành phần theo Quyết định số 272-QĐ/QU ngày 18/8/2016 của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h00: Làm việc với Sở TNMT về xác minh nội dung đơn kiến nghị công dân

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của UBND Thành phố về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại quận Long Biên

TP

- Lãnh đạo phòng TP, KT, QLĐT, TNMT, YT, VHTT, CA, CCT, Đội QLTT số  16; Chủ tịch UBND 14 phường (Theo GM số 332/GM-UBND ngày 30/8/2016 của UBND quận)

Đ/c Chiến

P2 - QU

- 8h30: Tiếp dân

 

- Thành viên Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư

Đ/c Trình

KLC

C

- 14h00: Làm việc với Ban Tổ chức Quận ủy về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

 

- Đ/c Loan. Lãnh đạo BTC Quận ủy

Đ/c Hải

Tại phòng Bí thư

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

TNMT

+ Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TCKH, BQLDA, GPMB, CNPTQĐ

 

 

+ 15h00: Báo cáo quy trình cấp phép xây dựng và quản lý sau phép

QLĐT

+ Lãnh đạo UBMTTQ; Trưởng phòng QLĐT, TNMT, Đội TTXD; Trưởng Bộ phận Một cửa, CNTT; Chủ tịch UBND các phường

 

 

- 16h00: Họp chi bộ Văn phòng Quận ủy tháng 9/2016

 

- Đ/c Hải, Thắng. Đảng viên chi bộ VPQU

 

P1-QU

07/9

S

- 8h30: Làm việc với UBKT Quận ủy về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

UBKT

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Loan, Thạch, Thân, Việt Hà. Chánh Thanh tra Quận. Cán bộ, công chức UBKT Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Đánh giá kết quả triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác NVH TDP và TTVH-TT phường" 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

VHTT

­- Đ/c Hương; Lãnh đạo VHTT, TTVH, TTTTTD, TCKH, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Việt Hưng

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 8h30: Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của Thành phố làm việc với Quận về kiểm tra việc triển khai kế hoạch đảm bảo ATTP Tết trung thu của BCĐ ATVSTP quận

KT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG, Hội PN, ND; Lãnh đạo phòng YT, TTYT, KT, VHTT, TCKH, GDĐT, NV, CA; Lãnh đạo Trạm BVTV, Thú y, Đội QLTT số 16 (theo quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Quận ủy)

 

P2 - QU

- 9h30: Kiểm tiến độ GPMB thực hiện một số dự án

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, BBT GPMB

Đ/c Chiến

P2 - UB

+9h30: Dự án "Khu nhà ở Gia Quất" thuộc phường Thượng Thanh

 

- Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh; lãnh đạo Công ty CP BIC Việt Nam

 

 

+10h00: Dự án BT "Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh"

 

- Lãnh đạo CNPTQĐ; lãnh đạo UBND phường: Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ; lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

 

 

+10h30: Dự án BT "Cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình"

 

- Lãnh đạo CNPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Long Biên, Bồ Đề; lãnh đạo Công ty CPTM Ngôi Nhà Mới

 

 

- 8h30: Làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về giải quyết các vướng mắc liên quan đến: Dự án trường TH Gia Thượng; dự án đường hành lang chân đê Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; bãi đá phòng chống lụt bão

BQLDA

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT; lãnh đạo phòng QLĐT, KT, BQLDA; UBND phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Trình

P3 - UB

C

- 14h00: Làm việc với Ban Tuyên giáo Quận ủy về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

BTG

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Loan, Thạch, Thân, Việt Hà. Giám đốc TTBDCT. Trưởng phòng VHTT. Cán bộ, công chức BTG Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thực hiện năm 2017

BQLDA

- Đ/c Trình; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên  (Ban QLDA tham mưu mời đơn vị TVTK)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với Thường trực, các Ban HĐND phường Cự Khối

Phường

- Phó Trưởng các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng NV, TP, VP; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Liêm

Tại phường

- 14h00: Làm việc với các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án kè ao tổ 11, phường Ngọc Thụy

Phường + BQLDA

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLDA, QLĐT, GPMB; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Ngọc Thuỵ (Phường mời các hộ dân liên quan; Ban QLDA chuẩn bị báo cáo PA biện pháp thi công)

Đ/c Chiến

Tại phường

NT

- 19h30: Làm việc với các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

Phường + GPMB

- Trưởng BBT GPMB, lãnh đạo phòng TNMT, QLDA, QLĐT, CNPTQĐ LB; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Ngọc Thuỵ (Phường mời các hộ dân liên quan)

Đ/c Chiến

Tại NVH TDP số 19 phường NT

 

Năm

08/9

S

- 8h00: Giao ban lãnh đạo chủ chốt quý III/2016

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch phụ trách KT-ĐT, trưởng các đoàn thể 14 phường. Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP công trình đô thị Long Biên, Công ty CP MTĐT Gia Lâm

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h00: Giao ban triển khai nhiệm vụ các ban xây dựng đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận

 

- Đ/c Loan, Thân, Thạch, Việt Hà, Điềm. Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận. Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Họp BCN Chương trình số 02-Ctr/QU về"Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020"

NV

- Đ/c Hương; Chủ tịch LĐLĐ quận; Giám đốc TTBDCT; Trưởng phòng NV, GDĐT, TP; Phó Trưởng Ban TC, TG, VPQU; Phó Trưởng phòng NV; VP HĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Thạch Bàn (theo Quyết định số 266-QĐ/QU ngày 08/8/2016 của Quận uỷ)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020

KT

- Lãnh đạo phòng KT, VHTT, TCKH, QLĐT, TNMT; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Việt Hưng (Phường mời các thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

Tại P. Việt Hưng

- 14h00: Làm việc với các đơn vị Viễn thông, Điện lực về công tác xã hội hoá hạ ngầm điện lực, viễn thông

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA; Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Nội; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên (BQLDA mời các đơn vị viễn thống: Viettel, VNPT và các nhà mạng khác)

Đ/c Trình

P3-UB

- 16h30: Giao ban lãnh đạo UBND quận

 

- Các đồng chí PCT UBND quận; Chánh VP HĐND&UBND

Đ/c Hà-CT

Tại phòng

Sáu

09/9

S

- Tham gia đoàn công tác của Thành phố từ ngày 09/9 đến ngày 22/9/2016

 

- Đ/c Hải

 

 

- 8h30: Tiếp Báo Quân đội nhân dân

 

- Đ/ Thạch

Đ/c Thắng

P1-QU

- 8h30: Giao ban công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và công tác quản lý, bảo vệ môi trường tháng 9/2016

TNMT

- Đ/c Liêm; Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, CCT, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Trưởng Bộ phận CNTT, Một cửa; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 8h30: Dự Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện quy trình nghiệm thu các dự án xây dựng trường học

 

- Đ/c Trình

 

P2 - UB

C

- 14h00: Tiếp Thành Đoàn Hà Nội về chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Quận, nhiệm kỳ 2017-2022

 

- Đ/c Loan, Việt Hà. Bí thư, Phó Bí thư Quận Đoàn

Đ/c Thắng

P1-QU

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

 

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên

GPMB

+ Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 15h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất NO11 - phường Bồ Đề và đường 40m Bồ Đề

GPMB

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

 

 

+ 16h00: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

GPMB

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 16h30: Dự án khu nhà ở Ao Trũng, phường Ngọc Lâm

TNMT

+ Lãnh đạo Công ty CP Tân Việt; Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm

 

 

- 14h00: Hội nghị công bố, công khai hồ sơ đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu C.11/CCKO1 trong quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000

 

-  Lãnh đạo Sở QH-KT; TT. HĐND quận; Đ/c Trình; Lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể Quận; Bí thư ĐU, CT. UBMTT, CT. UBND phường Việt Hưng (phường Việt Hưng mời các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP và đại diện cử tri các tổ dân phố có liên quan); Công ty cổ phẩn đầu tư phát triển và xây dựng Đông Đô

 

HTQU

- 15h00: Phòng VHTT báo cáo tiến độ triển khai đề án "Quy hoạch sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo" và công tác xử lý các vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn quận

VHTT, BQLDA, TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, TTXD; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên (UBND phường báo cáo công tác xử lý các vi phạm)

Đ/c Trình

P2 - UB

Bảy 10/9

S

- 7h30: Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 43

Vì hòa bình quận Long Biên năm 2016

TTTDTT

- Tập thể BTV Quận uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể; Thành viên BTC giải cấp quận; Bí thư ĐU, Chủ tịch, PCT.UBND phụ trách VHXH phường (Theo Giấy mời của UBND quận)

 

Trụ sở Quận

C

 

 

 

 

 

CN 11/9

S

 

 

 

 

 

C