lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 17 (Từ 26/4/2021 đến 02/5/2021)
Ngày đăng 23/04/2021 | 15:56  | Lượt xem: 1134

Nội dung chi tiết xem tại đây