lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 18 (Từ 03/5/2021 đến 09/5/2021)
Ngày đăng 29/04/2021 | 16:59  | Lượt xem: 1193

Nội dung chi tiết xem tại đây