lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 19 (Từ 10/5/2021 đến 16/5/2021)
Ngày đăng 07/05/2021 | 19:06  | Lượt xem: 1130

Nội dung chi tiết xem tại đây