lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận tuần 37/2016 (từ 12/9 đến 17/9/2016)
Ngày đăng 10/09/2016 | 11:50  | Lượt xem: 1471

Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận tuần 37/2016

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

12/9

S

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp công dân tại ĐVBC số 3 - phường Gia Thụy, Ngọc Lâm

 

Thành phần theo Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 24/8/2016 của HĐND Quận

Đ/c Hà

P. Gia Thụy

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp công dân tại ĐVBC số 1 - phường Ngọc Thụy

 

Thành phần theo Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 24/8/2016 của HĐND Quận

Đ/c Liêm

P. Ngọc Thụy

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp công dân tại ĐVBC số 2 - phường Bồ Đề

 

Thành phần theo Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 24/8/2016 của HĐND Quận

Đ/c Trình

P. Bồ Đề

- 9h00: Dự họp Thành phố về công bố Quyết định thanh tra việc giải quyết KNTC của một số công dân và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội

 

- Đ/c Chiến - PCT

 

12 Lê Lai

- 8h30: Dự Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá Đền Thiên Ân, phường Ngọc Lâm

VHTT

- Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo phòng VHTT

 

Số 125 Ngọc Lâm

- 8h30: Triển khai kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận

NV

- Lãnh đạo phòng NV, GDĐT; Hiệu trưởng, kế toán các trường MN, TH, THCS công lập thuộc quận

 

HTQU

- 10h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường Bồ Đề, Việt Hưng

Phường + VHTT + TTVH

- Lãnh đạo phòng VHTT, TTVH, TTTDTT; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Việt Hưng

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Báo cáo phương án sắp xếp kinh doanh chợ Ngọc Thụy

Phường Ngọc Thụy

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TNMT, TCKH, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Ngọc Thụy (UBND phường tham mưu mời chủ đầu tư, BQL chợ)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 15h30: Báo cáo phương án tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh hàng ăn đêm trên địa bàn phường Ngọc Lâm

Phường Ngọc Lâm

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TNMT, TCKH, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Ngọc Lâm (UBND phường tham mưu mời  chủ đầu tư, BQL các chợ liên quan)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Thống nhất nội dung kiểm tra giám sát 4 tháng cuối năm 2016

 

- Đ/c Liêm - PCT.HĐND; Chánh Thanh tra quận

 

P1 - QU

- 14h00: Ban QLDA báo cáo phương án đầu tư xây dựng đài liệt sỹ phường Thạch Bàn và DA khớp nối 03 tuyến đường với tuyến đường 5 kéo dài

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, Thượng Thanh (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h00: Họp Ban biên tập cổng thông tin điện tử Quận

 

- Đ/c Hương - PCT; Trưởng phòng TP, VHTT; Trưởng Bộ phận CNTT (Theo Quyết định 275-QĐ/QU, ngày 24/8/2016 của Quận ủy); Trưởng phòng LĐTBXH; Lãnh đạo VPQU, VP HĐND&UBND

 

P2 - QU

- 19h30: Dự "Tết trung thu 2016" tại trường MN Bắc Cầu

LĐTBXH

- Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, GDĐT

Đ/c Hương

Trường MN Bắc Cầu

- 14h00: Triển khai phương án điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp phường năm 2016

NV

- Trưởng phòng NV; Trưởng Bộ phận Một cửa; PCT UBND VHXH, công chức VPTK 14 phường

 

P2 - UB

Ba

13/9

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, VP, đội TTXD

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h00: Dự hội nghị "Bàn các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động TXCT của đại biểu Quốc hội TPHN"

 

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo VP HĐND&UBND

 

79 Đinh Tiên Hoàng

- 8h30: Làm việc với BQLDA về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời các đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

C

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2017

TCKH

- Trưởng phòng TCKH, BQLDA, QLĐT, TNMT

 

 

+ 15h00: Báo cáo phương án Đầu tư khu trồng – kinh doanh hoa, cây cảnh theo mô hình kinh tế trang trại tổ 5 và tổ 6 phường Thạch Bàn

KT

- Trưởng phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT; Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn

 

 

- 16h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn quận

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ

Đ/c Trình

Hiện trường

14/9

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ giải quyết một số vụ việc đơn thư tồn đọng, kéo dài

TT + TNMT + GPMB

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, TT, BQLDA; Trưởng Ban tiếp dân; Lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ, Cự Khối, Thượng Thanh, Long Biên

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Hội nghị tuyên truyền các tiêu chí về văn minh đô thị và hướng dẫn thực hiện quy trình giám sát thường xuyên của MTTQ và các đoàn thể CT-XH

 

- Đ/c Trình - PCT (Thành phần theo GM của MTTQ Quận)

 

KLC

- 10h00: Báo cáo phương án sắp xếp tổ chức lại hoạt động của Ban QLDA theo Thông tư số 16/2016/TT-BXD

BQLDA + NV

- Lãnh đạo phòng NV, BQLDA

Đ/c Trình

P2 - UB

C

- 14h00: Báo cáo phương án triển khai công tác đánh gắn biển ngõ công, biển số nhà và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017

QLĐT

- Đ/c Trình - PCT; Trưởng phòng QLĐT, TNMT, VHTT, CA

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Triển khai giao đất cho các hộ tái định cư tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối

BQLDA

- Lãnh đạo BQLDA, GPMB, QLĐT, TNMT, CA; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Báo cáo kết quả rà soát các ô đất công xen kẹt Dự án xây dựng tuyến đường vào NVH phường Sài Đồng thuộc địa giới phường Việt Hưng, Phúc Lợi

BQLDA + TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Sài Đồng, Việt Hưng, Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P2 - UB

Năm

15/9

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ và thống nhất nội dung thực hiện phương án cơ giới hóa thu gom vận chuyển rác, quy trình công nghệ các trạm ép rác; triển khai quy trình thu gom phế thải xây dựng

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Trưởng phòng QLĐT, VHTT, TNMT, BQLDA; Lãnh đạo CAQ; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề; Công ty CP Phú Thành, Công ty CP công trình đô thị Long Biên, Xí nghiệp MTĐT Gia Lâm

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Làm việc với Cục doanh trại quân đội - Tổng cục Hậu cần về vụ việc ông Nguyễn Khắc Đồng, phường Đức Giang

TNMT

- Lãnh đạo Cục doanh trại QĐ; Lãnh đạo Thanh tra BQP; Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, BQLDA, Thanh tra; Chủ tịch UBND phường Đức Giang; Trưởng Ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Làm việc với các ngành TP về vụ việc ông Phạm Văn Hùng, bà Hà Thị Nhuận, phường Ngọc Thụy

TNMT

- Lãnh đạo Sở TNMT, Thanh tra Sở TNMT; Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, BQLDA, Thanh tra; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ; Trưởng Ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Hội nghị tổng kết hoạt động Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2015-2016 và triển khai hoạt động Chữ thập đỏ năm học 2016-2017

HCTĐ

- Lãnh đạo Thành hội CTĐ, Sở GDĐT, Thành đoàn; Lãnh đạo Quận ủy, UBND; Lãnh đạo phòng GDĐT, YT, QĐ, TTYT; Thường trực Hội CTĐ; Chủ tịch Hội CTĐ 14 phường; Chủ tịch Hội, Chi hội trưởng CTĐ các trường THPT, THCS, Tiểu học; Chi hội trưởng các trường MN; Tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

HTQU

C

- 14h00: Báo cáo kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TCKH, GPMB, BQLDA

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và triển khai dịch vụ công đăng ký kết hôn và trích lục hộ tịch

VP (CNTT)

Thành phần theo giấy mời số 446/GM-UBND của UBND quận

Đ/c Chiến

HTQU

- 14h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, BBT GPMB

Đ/c Chiến

PH BBT

+ 14h30: Thẩm định 03 phương án tạm cư hộ Hoàng Thị Thơm, Mai Thị Hương, Nguyễn Thị Thoi dự án Nút giao cầu Thanh Trì

 

- Lãnh đạo CN PTQĐ LB;  lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

 

+14h45: Thẩm định 01 phương án hộ ông Trần Như Bao điều chỉnh bổ sung hỗ trợ công tôn tạo  dự án Đường 30m Việt Hưng

 

- Lãnh đạo Ban QLDA;  lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

 

+15h00: Thẩm định 49 phương án đất nông nghiệp dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bưới và PTTM ngàn năm

 

- Lãnh đạo  UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề; lãnh đạo Công ty CP Hà Nội Ngàn năm

 

 

 

+15h30: Thẩm định 06 phương án đất nông nghiệp dự án Xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2 phường Bồ Đề

 

- Lãnh đạo CN PTQĐ LB;  lãnh đạo  UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề 

 

 

 

+16h00: Thẩm định 22 hộ xây nhà trên đất nông nghiệp dự án Đấu giá Bồ Đề

 

- Lãnh đạo CN PTQĐ LB;  lãnh đạo  UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề 

 

 

- 16h30: Giao ban lãnh đạo UBND quận

 

- Các đồng chí PCT UBND quận; Chánh VP HĐND&UBND

Đ/c Hà

Tại phòng

 

Sáu

16/9

S

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

GPMB

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên

 

+ Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất NO11 - phường Bồ Đề và đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

 

 

+ 10h30: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

- 8h30: Hội nghị tuyên truyền các tiêu chí về văn minh đô thị

 

- Đ/c Trình - PCT (Thành phần theo GM của Ban Tuyên giáo Quận ủy)

 

HT CA

- 8h30: Tập huấn công tác tôn giáo 2016

NV

Theo giấy triệu tập số 345/GTT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND quận

 

HT KLC

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng

- 14h00: Họp BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quận Long Biên (BCĐ 389/Q)

KT + QLTT số 16

- Trưởng phòng KT, YT, VHTT, CCT; Đội trưởng Đội QLTT số 16; Đội TT GTVT quận; Chủ tịch UBND 14 phường

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Làm việc với các đơn vị về công tác chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém, phường Ngọc Thụy

TCKH + Phường

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, GPMB, CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy; Công ty TNHH Khai Sơn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với phòng QLĐT về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

QLĐT

- Tập thể lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Tại phòng