lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 20 (Từ 17/5/2021 đến 23/5/2021)
Ngày đăng 14/05/2021 | 17:49  | Lượt xem: 1057

Nội dung chi tiết xem tại đây