lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 22 (Từ 31/5/2021 đến 06/6/2021)
Ngày đăng 28/05/2021 | 17:42  | Lượt xem: 1287

Nội dung chi tiết xem tại đây