lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 23 (Từ 07/6/2021 đến 13/6/2021)
Ngày đăng 04/06/2021 | 16:24  | Lượt xem: 1024

Nội dung chi tiết xem tại đây