lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 25 (Từ 21/6/2021 đến 26/6/2021)
Ngày đăng 18/06/2021 | 16:39  | Lượt xem: 1077

Nội dung chi tiết xem tại đây