lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 26 (Từ 28/6/2021 đến 04/7/2021)
Ngày đăng 25/06/2021 | 15:41  | Lượt xem: 1026

Nội dung chi tiết xem tại đây