lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 39 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 26/9/2016 đến 02/10/2016)
Ngày đăng 23/09/2016 | 16:45  | Lượt xem: 642

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

26/9

S

- 9h00: Dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K7-A15

 

- Đ/c Thắng, Loan, Thạch. Thành phần theo GM của TTBDCT Quận

 

Tầng 2

KLC

- 8h30: Báo cáo tiến độ thi công dự án Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên và kiểm tra hiện trường

BQLDA

- Đ/c Trình; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, GPMB; Chủ tịch UBND phường Long Biên

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 9h30: Kiểm tra hiện trường các dự án

BQLDA

- Đ/c Trình; Trưởng phòng QLĐT, BQLDA, GPMB; Chủ tịch UBND phường Long Biên

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h30: Họp BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 9h00: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Báo cáo phương án cải tạo chỉnh trang nghĩa trang Long Biên, phường Long Biên

GPMB + Phường

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, GPMB, BQLDA, TCKH; Chủ tịch UBND phường Long Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Ban QLDA về giải quyết các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời các đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

- 10h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng

 

- Đ/c Thạch. Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

Tại phòng

CTMTTQ

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

 

Ba

27/9

S

- 8h30: Làm việc với Công ty CP Him Lam về công tác chỉnh trang nghĩa trang Long Biên, phường Long Biên

GPMB + Phường

- Đ/c Chiến; Trưởng phòng QLĐT, TNMT, GPMB, BQLDA, TCKH; Chủ tịch UBND phường Long Biên; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Tiếp dân

 

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

- 9h00: Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 09 Thành phố làm việc với quận về hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất, phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn quận (giai đoạn 2)

TCKH

- Lãnh đạo phòng GDĐT, TCKH, QLĐT, TNMT

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với lãnh đạo phòng Quản lý đô thị về nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2016

QLĐT

- Tập thể lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h30: Giao ban DLXH tháng 9/2016

BTG

- Thành phần theo GM của BTG Quận ủy

Đ/c Thạch

P2-QU

C

- 14h00: Thường trực Quận ủy làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

 

- Đ/c Thắng, Loan, Thạch, Thân, Việt Hà, Điềm, Hương-PCT. Trưởng phòng LĐTBXH, QLĐT, VHTT. Trưởng, phó UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

Đ/c Hải

P2-QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm. Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Thảo luận dự thảo báo cáo KT-XH 9 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Quy chế làm việc của UBND quận tháng 9

VP

+ Thành viên UBND quận; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Trưởng các phòng, ban, CCT, CCTK, TTXD

 

 

+ 15h30: Báo cáo phương án sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD

BQLDA

+ Trưởng phòng NV, BQLDA, TP, TCKH

 

 

28/9

S

- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến giao ban Quý III/2016 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã

 

- Đ/c Hà-CT, Điềm, Chiến, Trình, Hương. Chánh VPQU, VPHĐND-UBND. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ 14 phường

Đ/c Hải

P2-QU

C

- 14h00: Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Dân vận Quận ủy về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

 

- Đ/c Thắng, Loan, Thân, Việt Hà, Điềm, Thạch. Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân vận Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB, BQLDA

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 14h00: Xin ý kiến giải quyết tồn tại của 04 hộ thuộc dự án Đường 21m Phúc Lợi

 

+ Lãnh đạo BQLDA;  lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+14h30: Thẩm định thông qua 21 PA đất nông nghiệp dự án Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+15h15: Thẩm định PA bà Ngô Thị Hưng dự án GPMB san nền sơ bộ khu TĐC phục vụ Đường 5 kéo dài

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+15h30: Thẩm định thông qua 53 PA đất nông nghiệp Dự án XD Trường THCS Thanh Am

 

+ Lãnh đạo BQLDA;  lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 16h00: Giải quyết một số tồn tại Dự án đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA;  Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 16h15: Thẩm định 24 PA Dự án đường 13,5m (hạng mục bổ sung) Dự án đấu giá Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

- 14h00: Kiểm tra hiện trường TTXD

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

 

Năm

29/9

S

- 8h30: Giao ban BCĐ 197

QLĐT + BQLDA

- Đ/c Hà-CT, Trình, Huân. Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, QĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, CA, TTXD, TTGTVT; Chủ tịch UBND 14 phường; Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h30: Dự Hội nghị Sơ kết 5 năm công tác phối hợp giữa UBND với Hội Cựu chiến binh quận giai đoạn 2011-2016

Hội CCB

- Đ/c Thắng

 

HTQU

- 8h30: Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm

KT

- Lãnh đạo Hội ND; Lãnh đạo phòng TCKH, KT; PCT UBND phụ trách KT-ĐT phường Cự Khối, Long Biên, Ngọc Thụy, Giang Biên, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Họp BCĐ Thi hành án dân sự

THA

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Lãnh đạo phòng TNMT, LĐTBXH, TP, TCKH, QLĐT, CA, BCHQS, CCT, BHXH, TAND, VKS, THA

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Tập thể Ban Thường vụ. Đ/c Hương

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Dự Hội nghị Thành ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2016

 

- Đ/c Thân

 

Kim Bôi

H. Bình

Sáu

30/9

S

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

GPMB

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên

 

+ Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h15: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất NO11 - phường Bồ Đề và đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

 

 

+ 10h00: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 10h45: Dự án Xây dựng HTKT tại khu đất thuộc ô QH A1-3/LX1, A1-3/LX3 và A1-3/NT1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

 

+ Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

- 8h30: Tập huấn triển khai quyết định 20/2016/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về cấp giấy phép xây dựng (đợt 2)

QLĐT

Theo giấy triệu tập số 294/GTT-UBND ngày 12/08/2016 của UBND quận

Đ/c Trình

TTBDCT

- 8h30: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng

 

- Đ/c Thạch. Các đ/c UVBCH Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P2-QU

- 8h00: Dự Hội nghị Thành ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2016 (Cả ngày)

 

- Đ/c Thân

 

Kim Bôi

H. Bình

C

- 13h30: Hội nghị giao ban HĐND quận và HĐND các phường 9 tháng đầu năm 2016

VP

 

- TT HĐND; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ quận; Thành viên các Ban HĐND quận; Tổ trưởng, tổ phó các Tổ đại biểu HĐND quận; TT HĐND, Trưởng các Ban HĐND các phường

Đ/c Hải

HTQU

- 14h00: Công khai kết quả giải quyết đơn thư tại phường Cự Khối

Phường + TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng các ngành, đoàn thể, Tổ trưởng các TDP phường Cự Khối (UBND phường Cự Khối tham mưu mời đại diện một số hộ dân liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 16h00: Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cơ sở nghỉ chế độ năm 2016

 

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Thân, Điềm, Việt Hà, Loan. Bí thư Đảng ủy phường Gia Thụy, Cự Khối, Giang Biên, Sài Đồng. Trưởng phòng Nội vụ, VPQU. Các đồng chí cán bộ nghỉ chế độ trong năm 2016

Đ/c Hải

P2-QU

Bảy 01/10

S

                                                        

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 02/10

S

 

 

 

 

 

C