lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 27 (Từ 05/7/2021 đến 11/7/2021)
Ngày đăng 02/07/2021 | 16:11  | Lượt xem: 1215

Nội dung chi tiết xem tại đây