lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 29 (Từ 19/7/2021 đến 25/7/2021)
Ngày đăng 16/07/2021 | 16:00  | Lượt xem: 1023

Nội dung chi tiết xem tại đây