lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận tuần 40/2016 (từ 03/10 đến 07/10/2016)
Ngày đăng 30/09/2016 | 16:44  | Lượt xem: 1911

Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận tuần 40/2016 (từ 03/10 đến 07/10/2016)

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

03/10

S

- 7h30: Lễ chào cờ tháng 10/2016 cơ quan UBND Quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Quận

Đ/c Trình

KLC

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp công dân tại ĐVBC số 4 - phường Việt Hưng, Thượng Thanh

 

Thành phần theo Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 24/8/2016 của HĐND Quận                       

Đ/c Hải

P. Thượng Thanh

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp công dân tại ĐVBC số 5 - phường Đức Giang

 

Thành phần theo Thông báo 08/TB-HĐND, ngày 24/8/2016 của HĐND Quận                    

Đ/c Thạch

P. Đức Giang

- 8h30: Làm việc với Ban QLDA về giải quyết các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, giải ngân

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, GPMB (Ban QLDA tham mưu mời đơn vị TVTK)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 7h30: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố Hà Nội năm 2016 (Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2016)

 

- Đ/c Liêm - PCT HĐND; Đ/c Chiến - PCT; Đ/c Hương - PCT

 

220

Đ. Láng

C

- 13h30: Chúc mừng phòng Tài nguyên môi trường nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập ngành

 

- Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND quận; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị

 

Tại đơn vị

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Trình - PCT; Đ/c Hương - PCT

Đ/c Hải

P1 - QU

- 16h30: Họp chi bộ các phòng ban

 

 

 

Tại đơn vị

Ba

04/10

S

- 8h00: Khám sức khỏe tại Ban Bảo vệ CSSK Thành phố

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

59B Trần Phú

- 8h30: Tiếp dân

 

- Thành viên Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư

Đ/c Trình

KLC

C

- 14h00: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II - Quốc hội khóa XIV

VP

- Thường trực HĐND; Đ/c Trình  - PCT; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, PCT.HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Mỗi phường mời 10 cử tri; Riêng phường Phúc Lợi mời 20 cử tri)

 

Trụ sở P. Phúc Lợi

- 14h00: Làm việc với đại diện trường Pháp Alexandre Yersin về thi công dự án

CNPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, CNPTQĐ, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

Đ/c Hà

P1 - UB

05/10

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án

BQLDA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình - PCT; Trưởng phòng QLĐT, BQLDA, TNMT, GPMB

Đ/c Hải

Hiện trường

 

- 14h00: Họp Đảng ủy Quân sự Quận

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

Đ/c Hải

BCHQS

- 14h00: Báo cáo quy trình xử lý, phối hợp khi xảy ra cháy, phương án xử lý đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao và kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017

QLĐT + PCCC

- Lãnh đạo phòng QLĐT, LĐTBXH, KT; Lãnh đạo CA; Trưởng phòng CS PCCC số 4; Công ty Điện lực, Nước sạch số 2

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h00: Kiểm tra công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Phúc Lợi

Phường

- Phó các Ban HĐND; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, Trưởng, Phó các Ban HĐND phường Phúc Lợi

Đ/c Huân

Tại phường

Năm

06/10

S

- 8h00: Hội nghị lần thứ 7, BCH Đảng bộ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

- Ban Thường vụ Quận ủy; TT HĐND; Lãnh đạo UBND Quận; Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Quận; Ủy viên UBKT Quận ủy; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT, VPQU; Trưởng các phòng, ban; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư Đảng uỷ 14 phường

Đ/c Hải

HTQU

- 10h00: Lễ gắn biển đặt tên các tuyến đường phố được Thành phố thông qua năm 2016

VHTT + QLĐT + P. Phúc Lợi

- Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Lãnh đạo UBMTTQ quận; Lãnh đạo BTG, VQPU; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ 14 phường (Phòng VHTT tham mưu mời thành phần dự lễ. UBND phường Phúc Lợi tham mưu mời Trưởng các ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các TDP trên địa bàn phường và các cụ cao niên)

Đ/c Hương

Phường Phúc Lợi

C

- 14h00: Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc có hiệu lực pháp luật

TT + BTD

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, TT, BQLDA; Trưởng Ban tiếp dân; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Kiểm tra việc thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển rác theo phương án cơ giới hóa

BQLDA

- Lãnh đạo Ủy ban  MTTQ, Hội PN; Lãnh đạo BQLDA, phòng QLĐT; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm (Ban QLDA tham mưu mời lãnh đạo UBND một số phường liên quan)

Đ/c Trình

Hiện trường

 

Sáu

07/10

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA tham mưu mời nhà thầu thi công)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Thường trực HĐND quận triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác cấp GCNQSD đất năm 2016

TNMT

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Lãnh đạo UBND quận; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT

Đ/c Huân

P2 - UB

C

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB các dự án

 

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên

GPMB

+ Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 15h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất NO11 - phường Bồ Đề và đường 40m Bồ Đề

GPMB

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

 

 

+ 15h30: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp) và dự án kè ao tổ 11, phường Ngọc Thụy

GPMB

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 16h00: Các dự án vốn ngoài ngân sách

TCKH

+ Lãnh đạo phòng TCKH, CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn, Long Biên, Cự Khối; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam, Him Lam Thủ đô

 

 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình - PCT

 

Tại phòng

Bảy

08/10

S

- 8h30: Lễ khánh thành và ra mắt Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường Việt Hưng

Phường + VHTT + TTVH + TTTDTT

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo UBMTTQ, Hội PN, QĐ; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, TTVH, TTTDTT, BQLDA; Lãnh đạo UBND 14 phường (UBND phường Việt Hưng tham mưu mời thành phần liên quan)

Đ/c Hà

TTVHTT phường Việt Hưng