lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 32 (Từ 09/8/2021 đến 15/8/2021)
Ngày đăng 06/08/2021 | 17:34  | Lượt xem: 888

Nội dung chi tiết xem tại đây