lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 34 (Từ 23/8/2021 đến 29/8/2021)
Ngày đăng 20/08/2021 | 14:53  | Lượt xem: 633

Nội dung chi tiết xem tại đây