lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 41 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 10/10/2016 đến 16/10/2016)
Ngày đăng 07/10/2016 | 14:45  | Lượt xem: 1228

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

10/10

S

- 8h30: Dự Hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu, vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2016

 

- Đ/c Hải, Hà-CT, Điềm; Trưởng phòng NV

 

91 Trần Hưng Đạo

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác GPMB một số dự án

GPMB

- Lãnh đạo GPMB, QLDA, TNMT, QLĐT

Đ/c Chiến

Hiện trường

- 10h00: Giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án chuyển tiếp và thực hiện vốn quận

GPMB

- Lãnh đạo GPMB, BQLDA, TCKH, TNMT, QLĐT

 

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Ban QLDA về giải quyết các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, giải ngân

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, GPMB (Ban QLDA tham mưu mời đơn vị TVTK)

Đ/c Trình

Phòng họp BQLDA

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Họp rà soát hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất phường Bồ Đề, Thượng Thanh, Long Biên

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, CNVPĐKĐĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề, Thượng Thanh, Long Biên (UBND các phường chuẩn bị báo cáo đối với từng nhóm hồ sơ cụ thể theo kế hoạch)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h00: Làm việc với tổ công tác, rà soát đề xuất phương án thiết kế chỉnh trang hai bên tuyến đường 40m Bồ Đề

QLĐT

Theo Quyết định số 4074/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2016

Đ/c Trình

Tại phòng

 

Ba

11/10

S

- 8h30: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án vốn ngoài ngân sách

TCKH + CNPTQĐ

- Đ/c Hà-CT, Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT, TCKH, CNPTQĐ

Đ/c Hải

P1 - UB

- 10h30: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án BT "Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh"

TCKH

- Đ/c Hà-CT, Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT, TCKH, CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty Khai Sơn

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 2) năm 2016

TTBDCT

- Đ/c Thắng

 

TTBDCT

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Chiến

KLC

- 8h30: Dự Hội nghị MTTQ Thành phố sơ kết công tác mặt trận quý III/2016

 

- Đ/c Điềm

 

29 LTK

- 8h00: Dự giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý III năm 2016

 

- Đ/c Thạch

 

UBNDQ

T. Xuân

C

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thu ngân sách và làm việc với các đơn vị về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

TCKH + CCT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TCKH, CCT, BQLDA, TNMT (CCT tham mưu mời các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Báo cáo quy trình xử lý, phối hợp khi xảy ra cháy, phương án xử lý đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao và kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy năm 2017

QLĐT + PCCC

- Lãnh đạo phòng QLĐT, LĐTBXH, KT; Lãnh đạo CA; Trưởng phòng CS PCCC số 4; Công ty Điện lực, Nước sạch số 2

Đ/c Trình

P3 - UB

12/10

S

- 8h30: Họp Ban chỉ đạo CNTT

VP

- Đ/c Hà-CT, Thạch, Hương; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, NV; Phó Chánh VPQU; Trưởng bộ phận CNTT;  (Thành phần theo Quyết định số 272-QĐ/QU ngày 18/8/2016 của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Dự Hội nghị biểu dương "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2016"

HND

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

HTQU

- 8h30: Làm việc với các ngành Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thoả thuận đê điều đối với một số công trình xây dựng chợ ngoài bãi (chợ ẩm thực Tổ 27 Ngọc Lâm, Tổ 01 Bồ Đề, chợ Tổ 10 Ngọc Thuỵ)

QLĐT + KT

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT; Chi cục Đê Điều & PCLB; Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT; Hạt QL đê số 5; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Bồ Đề

Đ/c Chiến

Tại phường Ngọc Lâm

- 8h30: Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xã hội hoá vườn hoa, hồ nước và công tác lập hồ sơ mời thầu khai thác các bãi đỗ xe trong khu đô thị Việt Hưng

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA tham mưu mời thành phần có liên quan)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Ngọc Thẻo tại Tổ 6 phường Cự Khối

LĐTBXH

. Đại diện lãnh đạo MTTQ, BCHQS, LĐTBXH, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể phường, TDP

Đ/c Điềm

Tại gia đình

- 9h00: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho Bà Hoàng Thị Hường tại Tổ 12 phường Cự Khối

LĐTBXH

. Đại diện lãnh đạo MTTQ, LĐTBXH, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể phường, TDP. Lãnh đạo Công ty xăng dầu KV I

Đ/c Điềm

Tại gia đình

C

- 14h00: Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2016

VPQU+TT+BTD

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Chiến, Thân, Huân. Trưởng các phòng: Thanh tra, TNMT, GPMB; Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND-UBND Quận, Bộ phận tiếp dân và xử lý đơn thư UBND Quận; Lãnh đạo CA, Tòa án, VKS, Chi cục THA dân sự Quận.

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD, CA, BQLDA

Đ/c Trình

Hiện trường

 

Năm

13/10

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 8h30: Thẩm định 01 phương án đất nông nghiệp phục vụ công ích do UBND phường ản lý  dự án trụ sở 3 cơ quan tại phường Việt Hưng

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; Lãnh đạo Công ty Sơn Dương (UBND phường tham mưu mời đại diện hộ dân)

 

 

+ 8h45: Thẩm định 01 phương án điều chỉnh hộ Đào Văn Thắng dự án đường chân đê Ngọc Thụy

 

- Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy

 

 

+ 9h00: Thẩm định 07 phương án đất nông nghiệp và 02 phương án mộ dự án Xây dựng trường THCS Ngọc Thụy

 

- Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy

 

 

+ 9h30: Xin ý kiến thông qua phương án (106 mộ vô chủ) dự án BTGPMB hoàn thiện đồng bộ HTKT cống hóa làm bãi đỗ xe tại khu vực Tư Đình, Long Biên để di chuyển bãi đỗ xe Gia Thụy

 

- Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác chỉnh trang và xử lý các vi phạm biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận

VHTT + BQLDA

- Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, BQLDA; Đội TTGTVT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Hội nghị thông qua kế hoạch "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; Hướng dẫn kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân

 

- Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Điềm

P2-QU

C

- 14h00: UBND quận báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Văn hóa Xã hội 3 tháng cuối năm 2016

Các đơn vị

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Điềm, Thạch, Hương; Trưởng phòng NV, TCKH, VHTT, YT, LĐTBXH, TTVH, TTTDTT, TTDS, GDĐT, HCTĐ, TTYT, BHXH, Ngân hàng CSXH

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với UBND phường Ngọc Thuỵ về kế hoạch triển khai công tác cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang bãi Xém

Phường

- Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, CNPTQĐ; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Ngọc Thụy; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Làm việc với các đơn vị Viễn thông, Điện lực về công tác xã hội hoá hạ ngầm điện lực, viễn thông       

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA; Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Nội; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên (BQLDA mời các đơn vị viễn thông: Viettel, FPT, VNPT và các nhà mạng khác)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 19h00: Dự Hội nghị biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và phát động tháng cao điểm "vì người nghèo" năm 2016

 

- Đ/c Điềm, Hương

 

91

T.H.Đạo

Sáu

14/10

S

- 8h30: Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Quận báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch Chương trình 03 của Quận ủy

 

- Đ/c Thắng, Trình, Điềm, Việt Hà, Huân. Trưởng phòng QLĐT, VHTT. Lãnh đạo CA Quận. Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB các dự án

GPMB

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên

 

+ Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất NO11 - phường Bồ Đề và đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

 

 

+ 10h00: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp) và dự án kè ao tổ 11, phường Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

 

 

- 8h30: Họp Ban pháp chế HĐND Quận

 

- Thành viên Ban pháp chế HĐND Quận

Đ/c Thân

P2-UB

C

- 14h00: Tổ công tác báo cáo kết quả rà soát và phương án chỉnh trang đô thị, khớp nối hạ tầng, quản lý đất đai tại đường 40m Bồ Đề

QLĐT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, BQLDA, VP, TTXD; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

Đ/c Hà-CT

P1-UB

- 14h00: Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển làng nghề Lệ Mật

Phường + KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, VHTT, Ban QLDA; Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Chúc mừng Ban Tổ chức; Ban Dân vận; UBKT; VPQU; Hội LHPN; Hội Nông dân nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành

 

- Thường trực Quận ủy; Đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND quận; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị có ngày truyền thống

Đ/c Hải

HTQU

Bảy 15/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 16/10

S

- 8h00: Dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống hội LHTN Việt Nam; Festival thanh niên Long Biên; Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016

 

- Đ/c Việt Hà, Điềm

 

THPT

Phúc Lợi

C