lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 38 (Từ 20/9/2021 đến 26/9/2021)
Ngày đăng 17/09/2021 | 17:17  | Lượt xem: 730

Nội dung chi tiết xem tại đây