lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 40 (Từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)
Ngày đăng 01/10/2021 | 15:56  | Lượt xem: 749

Nội dung chi tiết xem tại đây