lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 42 (Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)
Ngày đăng 31/10/2021 | 20:31  | Lượt xem: 600

Nội dung chi tiết xem tại đây