lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 44 (Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021)
Ngày đăng 31/10/2021 | 20:34  | Lượt xem: 959

Nội dung chi tiết xem tại đây