lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 45 (Từ 08/11/2021 đến 14/11/2021)
Ngày đăng 05/11/2021 | 15:40  | Lượt xem: 1207

Nội dung chi tiết xem tại đây