lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 05 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)
Ngày đăng 20/01/2017 | 16:52  | Lượt xem: 2058

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

30/01

S

Nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 26/01 đến ngày 01/02/2017)

 

 

C

 

 

Ba

31/01

S

 

 

C

 

 

01/02

S

 

 

C

 

 

 

Năm

02/02

S

- 8h30: Gặp mặt đầu xuân 2017 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Dân Đảng, Cơ quan UBND quận

VPQU + VPUB + CĐ

- Ban Thường vụ Quận uỷ; TT.HĐND, lãnh đạo UBND; Toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động Cơ quan Dân, Đảng, Cơ quan UBND quận

Đ/c Hải

HTKLC

- 9h30: Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017

VPQU + VP+DA+KT+ QLĐT

- Ban Thường vụ Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động Cơ quan Dân, Đảng, Cơ quan UBND quận; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Giang Biên (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Hải

Ô QH C6/CX2 P.Giang Biên

C

- 14h00: Thăm và chúc Tết một số phòng, ban, đơn vị thuộc Quận

 

- Thường trực Quận ủy

 

Tại các

đơn vị

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Chiến, Trình, Hương

 

Tại phòng

Sáu

03/02

S

- 8h30: Làm việc với Văn phòng Quận ủy và Văn phòng HĐND-UBND Quận về nhiệm vụ công tác năm 2017

 

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Loan, Hương. Trưởng phòng Nội vụ. Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND Quận

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Giao ban khối Kinh tế

Các đơn vị

- Lãnh đạo phòng KT, TNMT, TT, TP, TCKH, GPMB, CNPTQĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Giao ban triển khai kế hoạch khối Đô thị - Xây dựng

Các đơn vị

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, TTXD

Đ/c Trình

P3 - UB

C

- 14h00: Chúc mừng Quận ủy nhân 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - TTHĐND - Lãnh đạo UBND; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

Đ/c Hải

P2-QU

Bảy 04/02

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 05/02

S

 

 

 

 

 

C