lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 52 (Từ 27/12/2021 đến 02/01/2022)
Ngày đăng 24/12/2021 | 16:49  | Lượt xem: 723

Nội dung chi tiết xem tại đây