lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 07 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 13/02/2017 đến 19/02/2017)
Ngày đăng 10/02/2017 | 16:50  | Lượt xem: 1144

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

13/02

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường

BQLDA

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Chiến

 

Tại phòng

- 8h30: Báo cáo công tác trợ giúp người nghèo - giảm nghèo năm 2017 và việc rà soát, hoàn thiện Quy chế quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Lãnh đạo phòng LĐTBXH

Đ/c Hương

P3 - UB

- 10h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, TCKH, BCH QS

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Trình, Hương, Chiến. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 17h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2017

QS + TTVHTT-TT

- Lãnh đạo BCHQS, TTVHTT-TT, VP

Đ/c Hương

Sảnh trụ sở cơ quan

 

Ba

14/02

S

- 7h30: Lễ giao nhận quân năm 2017

QS

- Ban thường vụ Quận uỷ; Đ/c Huân, Hương; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, CA, QS, VKS, TTYT; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó QS 14 phường

Đ/c Hải

Sảnh trụ sở cơ quan

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất công tại phường Long Biên

TNMT + QLĐT

- Đ/c Hà-CT; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Liêm

KLC

- 8h30: Thanh tra quận báo cáo triển khai kế hoạch thanh tra và công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

TT

- Lãnh đạo Thanh tra quận

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 10h00: Phòng Tư pháp báo cáo công tác số hoá dữ liệu hộ tịch và đánh giá tiêu chí chuẩn về tiếp cận pháp luật tại các phường

TP

- Lãnh đạo phòng TP

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 9h30: Báo cáo kế hoạch lập quy hoạch cảng Giang Biên

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA mời đơn vị tư vấn thiết kế)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 10h15: Báo cáo điều chỉnh ranh giới dự án Cống hóa hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình và khớp nối tuyến đường 13,5m thuộc dự án Đấu giá Long Biên

BQLDA + CNPTQĐ

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Đồng; Công ty Ngôi nhà mới

Đ/c Trình

P3 - UB

- 9h00: Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm khối phường

UBKT

- Thành phần theo GM của UBKT Quận ủy

Đ/c Thân

P2-QU

C

- 14h00: Làm việc với Ban Tổ chức Quận ủy về công tác cán bộ

BTC

- Đ/c Loan

Đ/c Hải

Tại phòng Bí thư

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm. Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo phương án tổng mặt bằng chợ Cự Khối

BQLDA

+ Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, KT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

 

 

+ 14h30: Báo cáo công tác thu phí dịch vụ VSMT trên địa bàn quận

BQLDA

+ Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA, CCT; Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, Đức Giang; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

 

 

+ 15h00: Báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ quý I/2017

NV + TT

+ Lãnh đạo phòng NV, TT, GDĐT, TNMT, TCKH, QLĐT, GPMB, BQLDA

 

 

+ 15h30: Báo cáo việc luân chuyển công chức Địa chính - Xây dựng và bố trí, sắp xếp công chức VHXH phường

NV

+ Lãnh đạo phòng NV, VHTT, TNMT

 

 

+ 16h00: Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao quận Long Biên lần thứ IV năm 2017

TTVHTT-TT

+ Lãnh đạo phòng VHTT, TTVHTT-TT

 

 

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 12, phường Việt Hưng

 

- Đ/c Loan; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, YT, ĐTN

 

UBND phường

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 20, phường Bồ Đề

 

- Đ/c Việt Hà; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, Hội CCB

 

NVH tổ

20-21-22

15/02

S

- 8h00: Dự Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất của Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

VPQU

- Đ/c Hải, Hà-CT

 

Yên Dũng - BG

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý đô thị, TTXD-ĐT trên địa bàn

VP

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND quận; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Liêm

Hiện trường

- 8h30: Thống nhất kịch bản chi tiết tổ chức Lễ hội làng Lệ Mật năm 2017 gắn với nội dung đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020"

KT + VHTT

- Lãnh đạo TCT Du lịch Hà Nội; Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng KT, VHTT, TCKH, QLĐT, CA, Phòng CSPCCC; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 8h30: Làm việc với Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc mở các tuyến xe bus trên địa bàn quận

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT; Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

C

- 15h30: Dự họp Ban KT-NS Thành phố

 

- Đ/c Hải

 

P406

HĐNDTP

- 14h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà-CT

 

Tại phòng

- 14h00: Phòng QLĐT báo cáo công tác tổ chức thiết kế đô thị các tuyến đường năm 2017

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Tại phòng

- 14h00: Báo cáo kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu ĐT mới Thượng Thanh (giai đoạn 2)

GPMB

 

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB, CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các dự án do Công ty CP Him Lam làm chủ đầu tư

GPMB

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB; Lãnh đạo phường Long Biên, Thạch Bàn, Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với các ngành về triển khai các nội dung thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH TDP, TTVH-TT phường" năm 2017

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, TTVHTT-TT

Đ/c Hương

Tại phòng

- 15h30: Báo cáo kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao tại Trung tâm VH-TTTT quận

TTVHTT-TT

- Lãnh đạo TTVHTT-TT

Đ/c Hương

P3 - UB

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 5, phường Thạch Bàn

 

- Đ/c Điềm; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, HPN

 

NVH

tổ 5

Năm

16/02

S

- 8h30: Họp Ban Chỉ đạo Quận thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy

BTC

- Đ/c Loan, Thân, Việt Hà, Thạch, Điềm. Thành phần theo Quyết định 365-QĐ/QU, ngày 10/2/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

P1-QU

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB và thi công thực hiện các dự án

BQLDA + GPMB

- Đ/c Chiến, Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h30: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 10h00: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

+ 10h30: Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối, phường Cự Khối

 

+ Chủ tịch UBND phường Cự Khối

 

 

- 8h30: Làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX về công tác tổ chức dạy  nghề và dạy nghề hướng nghiệp năm 2017

TTGDNN-GDTX

- Lãnh đạo phòng LĐTBXH, GDĐT, TCKH; Lãnh đạo TTGDNN-GDTX

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy.  Đ/c Hương. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 12, phường Phúc Lợi

 

- Đ/c Thân; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, LĐTBXH, ĐTN

 

NVH

tổ 12

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 9, phường Cự Khối

 

- Đ/c Điềm; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, LĐTBXH, HND

 

NVH

tổ 8-9

Sáu

17/02

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất công tại phường Phúc Đồng

TNMT + QLĐT

- Đ/c Hà-CT; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, BQLDA; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Ủy ban MTTQ Thành phố làm việc với UBMTTQ Quận về nhiệm vụ năm 2017

 

- Đ/c Điềm, Việt Hà, Liêm, Trình. Đại diện lãnh đạo UBND Quận. Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Thắng

P2-QU

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn

VP

- Phó các Ban HĐND quận; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Huân

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với Tổ công tác liên ngành Thành phố về kiểm tra công tác quản lý đất đai và đấu giá QSD đất

TNMT + BQLDA

- Tổ công tác liên ngành TP; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, CN VPĐKĐĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

C

- 14h00: Làm việc với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận về thực hiện 6 QCDC và Chương trình 03 của Quận ủy

BDV, MTTQ, các đoàn thể

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Việt Hà, Điềm, Trình. Lãnh đạo Ban Dân vận. Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Trưởng phòng QLĐT, TNMT, GPMB. Chi cục trưởng Chi cục thuế

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc có hiệu lực pháp luật

TT + BTD

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, TT, BQLDA; Trưởng Ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 18, phường Ngọc Lâm

 

- Đ/c Liêm; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, HPN

 

NVH

tổ 18

Bảy 18/02

S

- 8h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 15, phường Phúc Đồng

 

- Đ/c Loan; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, YT, HCCB

 

NVH

tổ 15-16

C

- 12h00: Làm việc với huyện Mỹ Đức

 

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trưc HĐND - UBND. Trưởng các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND Quận

 

Tại

Mỹ Đức

CN 19/02

S

 

 

 

 

 

C

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 17, phường Sài Đồng

 

- Đ/c Thân; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, YT, HPN

 

NVH

tổ 17

- 19h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố 25, phường Ngọc Thụy

 

- Đ/c Liêm; Đ/c QUV theo dõi phường; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, ĐTN

 

NVH

tổ 25