lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 02 (Từ 10/01/2022 đến 16/01/2022)
Ngày đăng 07/01/2022 | 17:33  | Lượt xem: 607

Nội dung chi tiết xem tại đây