lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 03 (Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022)
Ngày đăng 14/01/2022 | 18:09  | Lượt xem: 627

Nội dung chi tiết xem tại đây