lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 05 + 06 (Từ 31/01/2022 đến 13/02/2022)
Ngày đăng 28/01/2022 | 15:13  | Lượt xem: 791

Nội dung chi tiết xem tại đây