lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 12 (Từ 21/3/2022 đến 27/3/2022)
Ngày đăng 18/03/2022 | 17:28  | Lượt xem: 599

Nội dung chi tiết xem tại đây