lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 13 (Từ 28/3/2022 đến 03/4/2022)
Ngày đăng 25/03/2022 | 16:04  | Lượt xem: 322

Nội dung chi tiết xem tại đây