lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 15 (Từ 11/4/2022 đến 17/4/2022)
Ngày đăng 08/04/2022 | 16:07  | Lượt xem: 386

Nội dung chi tiết xem tại đây