lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 11 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 13/3/2017 đến 19/3/2017)
Ngày đăng 10/03/2017 | 17:45  | Lượt xem: 1282

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

13/3

S

- 9h00: Báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn quận năm 2017

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h30: Báo cáokế hoạch thực hiện các quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, GPMB và công tác thu thuế

TNMT + CCT + GPMB

- Lãnh đạo UBMTTQ, BDV; Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, KT, GPMB, CCT,  CNPTQĐ, VPĐKĐĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận Long Biên

CCTK

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, YT, NV, GDĐT, CCTK; lãnh đạo CCT, KBNN (Thành viên BCĐ theo Quyết định số 8070/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bồ Đề năm 2017

Phường

- Đ/c Việt Hà

 

Tại phường

- 8h30: Hội nghị triển khai Hội thi báo cáo viên cụm Ngọc Lâm

BTG

- Ban Tuyên giáo Quận ủy; Giám đốc TTVHTT-TT; Lãnh đạo phường Ngọc Lâm

Đ/c Thạch

Tại phường

- 7h30: Dự buổi diễn tập phòng, chống dịch cúm A (HN79) tại huyện Thường Tín

 

- Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo phòng YT, TTYT

 

Tại huyện Thường Tín

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 16h00: Làm việc với chủ đầu tư khu đô thị Sài Đồng về công tác đầu tư và quản lý khu đô thị

QLĐT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, BQLDA; Lãnh đạo Chủ đầu tư khu đô thị. Chánh VPQU

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

BTG

- Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Thạch

P2-QU

- 15h00: Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP lĩnh vực nông nghiệp, công thương

KT

- Lãnh đạo phòng KT

Đ/c Chiến

Tại hiện trường

- 14h00: Họp Hội đồng xét tuyển Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Việt Hưng, Ngọc Thụy

NV

- Trưởng phòng NV; Chỉ huy trưởng BCHQS quận; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, Ngọc Thụy (Theo quyết định 483/QĐ-CTUBND ngày 22/02/2017 của Chủ tịch UBND quận)

Đ/c Hương

P3 - UB

Ba

14/3

S

- 8h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Chiến

KLC

- 8h30: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Việt Hưng năm 2017

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 8h00: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Thượng Thanh năm 2017

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h00: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Long Biên năm 2017

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

C

- 14h00: Làm việc với Ban Dân vận Quận ủy về việc chuẩn bị các nội dung làm việc với Ban Dân vận Thành ủy và kế hoạch tổ chức Hội thi Dân vận khéo

 

- Đ/c Việt Hà. Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy

Đ/c Thắng

P1-QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm - PCT HĐND, Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Các cơ quan Thường trực báo việc triển khai thực hiện 06 Quy chế dân chủ thuộc trách nhiệm của UBND quận và UBND các phường

QLĐT + TNMT + CCT + GPMB

+ Lãnh đạo UBMTTQ, HPN; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, KT, VHTT, GPMB, CCT,  TTXD, CNPTQĐ, CA, VPĐKĐĐ

 

 

+ 15h00: Báo cáo công tác ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc quận

NV

+ Trưởng phòng NV, TP, TCKH, TNMT, LĐTBXH, VHTT, GDĐT, YT, TT, KT, QLĐT

 

 

+16h00: Báo cáo công tác xây dựng quy trình nội bộ về quản lý an toàn thực phẩm

KT+YT+GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng KT, YT, GD&ĐT, TP

 

 

15/3

S

- 8h00: Hội nghị Thành ủy- HĐND-UBND Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2017 với lãnh đạo Quận, Huyện, Thị xã theo hình thức trực tuyến

 

- Đ/c Hải, Hà-CT, Điềm, Trình, Hùng. Chánh VPQU, VPHĐND-UBND. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch phụ trách đô thị, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Công an 14 phường

 

P2-QU

- 8h30: Dự khai giảng lớp tập huấn QCDC năm 2017 cho cán bộ Quận và phường

BDV

- Đ/c Thắng, Việt Hà.

 

TTBDCT

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận                           

 

GPMB

 

Lãnh đạo phòng GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT

 

Đ/c Chiến

PHBBT

+ 8h30: Giải quyết tồn tại dự án Khu công viên CNTT Hà Nội

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

+ 9h00: Thông qua 10 PA dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

- 10h00: Làm việc với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác thanh tra nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của Công ty Cổ phần vận tải ô tô hàng không

TNMT

- Lãnh đạo Thanh tra Sở TNMT; lãnh đạo phòng TNMT, TT; lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

VP (CNTT)

- Lãnh đạo Sở TT&TT; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hương

Tại phòng

- 9h00: Báo cáo dự thảo quy trình giải quyết công việc chung của quận và phường

VPQU + VP + Phường TB, GT

- Lãnh đạo VPQU, VP HĐND&UBND, NV, TP; Trưởng Bộ phận CNTT; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, Gia Thuỵ, Việt Hưng, Phúc Đồng

 

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc

QLĐT

- Lãnh đạo Sở QHKT; Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, BQLDA. Chánh VPQU

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận về các nội dung chào mừng 15 năm thảnh lập Quận

 

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thạch, Điềm. Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Phúc Lợi năm 2017

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 14h00: Thường trực HĐND quận giám sát tiến độ đầu tư, xây dựng, cải tạo chợ dân sinh và tiến độ công nhận chợ văn minh thương mại trên địa bàn

VP + Ban BTXH

- Đ/c Chiến - PCT; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo Hội PN, KT, QLĐT, TNMT, TCKH, CA, TTYT, CCT, Trạm thú y, Đội QLTT số 16, CSPCCC, VP; Thường trực HĐND phường Ngọc Lâm, Giang Biên

Đ/c Huân

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" năm 2017; phương án hoạt động của Trung tâm DS-KHHGĐ tại trụ sở mới

TTDS

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, BTG, HPN, Quận đoàn; Lãnh đạo phòng YT, TCKH, VHTT, GDĐT, TTDS, TTYT; Lãnh đạo Bệnh viện Đức Giang

Đ/c Hương

P3 - UB

- 16h00: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn dân

TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GDĐT, TTYT, CA; Trưởng Bộ phận CNTT; PCT UBND phụ trách VHXH các phường; Lãnh đạo Bệnh viện ĐK Đức Giang

Đ/c Hương

P3 - UB

Năm

16/3

S

- 8h30: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở KHĐT về công tác triển khai giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017

TCKH

- Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo phòng TCKH

 

Tại Sở KHĐT

C

- 14h00: Tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND Thành phố tại Sở Công thương

 

- Đ/c Hải

 

Tại đơn vị

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Quý I/2017

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT, TCKH, CNPTQĐ

Đ/c Hà

P1-UB

- 14h00: Thảo luận về chính sách GPMB đối với các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, BQLDA, CNPTQĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB trên địa bàn phường Thạch Bàn

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLDA, GPMB, CNPTQĐ; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Họp BCĐ trợ giúp người nghèo

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, ND, CCB, Quận Đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, TCKH, YT, GDĐT, KT, Hội CTĐ, Ngân hàng CSXH; PCT UBND phụ trách VHXH, cán bộ LĐTBXH 14 phường.

Đ/c Hương

Phòng họp Phòng GDĐT

KLC

- 15h30: Họp BCĐ thực hiện pháp lệnh Người có công và xây dựng, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội PN, CCB; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, TCKH, VHTT QS; PCT UBND phụ trách VHXH, cán bộ LĐTBXH 14 phường

Đ/c Hương

Phòng họp Phòng GDĐT

KLC

- 15h30: Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy

BTG

- Đ/c Điềm. Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo. Thành phần theo GM của Ban Tuyên giáo

Đ/c Thạch

P2-QU

Sáu

17/3

S

- 8h30: MTTQ Quận giao ban chuyên đề về thực hiện  Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử và kế hoạch số 92 của UBND quận.

MTTQ

- Đ/c Thắng, Việt Hà. Ban Thường trực MTTQ Quận. Chủ tịch MTTQ 14 phường

Đ/c Điềm

P1-QU

- 8h30: Triển khai kế hoạch thực hiện 06 Quy chế dân chủ trên địa bàn

QLĐT + TNMT + CCT + GPMB

- Đ/c Chiến - PCT; Đ/c Trình - PCT; Đ/c Huân - PCT HĐND; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, KT, VHTT, GPMB, CCT,  TTXD, CNPTQĐ, CA, VPĐKĐĐ; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Hà

P2 - QU

- 8h30: Báo cáo kế hoạch tổ chức các lớp tiếng Anh theo đề án "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020"

TTGDNN-GDTX

- Lãnh đạo TTBDCT; Lãnh đạo phòng NV, TTGDNN-GDTX

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, VPĐK; lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy, Bồ Đề, Đức Giang, Ngọc Lâm, Thượng Thanh, Gia Thụy, Thạch Bàn, Long Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Báo cáo chuyên đề quản lý và xử lý các vi phạm trong hoạt động bến bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng tại Khu bãi Ủi, bãi Dâu - phường Giang Biên

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, KT, CA, Đội TTXD; lãnh đạo UBND phường Giang Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý thực hiện các dự án ĐTXD từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2003-2016

TCKH

- Đoàn Thanh tra chính phủ. Trưởng phòng TCKH, Giám đốc BQLDA

Đ/c Trình

P3-UB

- 14h00: Thường trực HĐND quận khảo sát các bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn

VP + GDĐT

- Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng GDĐT (Phòng GD&ĐT tham mưu mời BGH các nhà trường)

Đ/c Huân

Tại trường

- 14h00: Làm việc về phương án quản lý, khai thác Trung tâm VHTT phường

TCKH

- Đ/c Hương - PCT; Lãnh đạo phòng TCKH

 

Tại Sở TC

Bảy 18/3

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 19/3

S

 

 

 

 

 

C