lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 12 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 20/3/2017 đến 26/3/2017)
Ngày đăng 17/03/2017 | 16:09  | Lượt xem: 1379

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

20/3

S

- 8h30: Làm việc với tập đoàn Ecopark về công tác trồng cây xanh

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, VP HĐND&UBND

Đ/c Hải

Tại đơn vị

- 8h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện

QLĐT + CA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, VP, CA

Đ/c Hà

Hiện trường

- 10h00: Làm việc với phòng TNMT và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TNMT

- Trưởng phòng TNMT; Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ

Đ/c Hà

Tại phòng

- 8h30: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm

 

KT

- Lãnh đạo phòng KT, VHTT, TCKH, YT, CA; Trạm TY, Đội QLTT số 16, TTYT, lãnh đạo UBND 14 phường (Thành phần theo Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND quận).      

Đ/c Chiến

P1 - UB

 

 

- 9h30: Triển khai kế hoạch tăng cường công tác VSATTP tại các chợ

KT

- Lãnh đạo phòng KT, VHTT, TCKH, YT, CA; Trạm TY, Trạm BVTV, Đội QLTT số 16, lãnh đạo UBND 14 phường (Phòng KT tham mưu mời BQL chợ).

Đ/c Chiến

P1 - UB

 

 

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát các bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn

VP + Ban KTXH

- Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo phòng GD&ĐT (Phòng GD&ĐT tham mưu mời BGH nhà trường)

Đ/c Huân

Tại trường

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Kết luận của Ban chỉ đạo ATTP quận

 

 

Đ/c Hương

P3 - UB

+ 8h30: Báo cáo nội dung hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực y tế cấp quận và phường

YT

- Lãnh đạo phòng YT, GDĐT

 

 

+ 10h00: Báo cáo nội dung tuyên truyền kiến thức cơ bản về ATTP

VHTT

- Lãnh đạo BTG; Lãnh đạo phòng YT, KT, VHTT, TCKH

 

 

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động Trung tâm VHTT phường Phúc Lợi, Giang Biên

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, TTVHTT-TT; Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, Giang Biên

Đ/c Hương

Tại phường

Ba

21/3

S

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Đ/c Điềm. Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

- 8h30: Làm việc với các Tổ đại biểu HĐND quận về phương án tiếp dân của đại biểu HĐND quận tại các ĐVBC

VP

- Đ/c Huân - PCT HĐND; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các Tổ Đại biểu HĐND quận; Lãnh đạo VPHĐND&UBND

Đ/c Liêm

P3 - UB

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB dự án đường 21m Phúc Lợi

GPMB

- Đ/c Thân - CNUBKT; lãnh đạo phòng QLĐT, GPMB, BQLDA, TNMT; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án phục vụ khai giảng năm học 2017-2018

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, GDĐT, BQLDA

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc rượu tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

YT + KT

- Lãnh đạo phòng YT, KT, TTYT, CA, Đội QLTT số 16 (Phòng YT tham mưu lịch trình kiểm tra)

Đ/c Hương

Hiện trường

C

- 14h00: Tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND Thành phố tại Sở Công thương

 

- Đ/c Hải

 

Tại đơn vị

- 14h00: Họp UBND quận: Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác tháng 3 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II

VP

- Đ/c Liêm - PCT HĐND; Lãnh đạo UBND quận; Thành viên UBND quận; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, CCT, TTGDNN-GDTX

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Sài Đồng năm 2017

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 14h00: Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi báo cáo viên giỏi quận Long Biên

BTG

- Thành phần theo Quyết định số 370, 371-QĐ/QU, ngày 17/2/2017 của Quận ủy

Đ/c Thạch

P2-QU

 

22/3

S

- 8h30: Giao ban với Bí thư Đảng ủy các phường về công tác chỉ đạo cấp GCN quyền sử dụng đất

TNMT

- Đ/c Chiến - PCT; Chánh VPQU; Trưởng phòng TNMT, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện

QLĐT + CA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, VP, CA

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2017 (Phổ biến kế hoạch thực hiện chương trình 03-CTr/QU về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân" năm 2017)

BTG

- Đ/c Thạch, Trình

 

HTT2

KLC

- 8h30: MTTQ giám sát việc thực hiện QCDC trong TTĐT, TTXD trên địa bàn Quận

MTTQ

- Đ/c Liêm. Đại diện lãnh đạo MTTQ, HPN, ĐTN

Đ/c Điềm

Hiện trường

- 8h30: Tập huấn về kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm (lớp 1)

YT

Thành phần theo Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND quận

Đ/c Hương

TTBDCT

- 10h30: Báo cáo công tác tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1945 - 27/3/2017)

TTVHTT-TT

- Lãnh đạo phòng NV, TTVHTT-TT

Đ/c Hương

Tại phòng

C

- 14h00: Báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị làm việc với đ/c Bí thư Thành ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Thạch, Trình. Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND, BQLDA, QLĐT, TCKH

Đ/c Hải

P1- QU

- 14h00: Làm việc với Liên ngành Thành phố về giải quyết các tồn tại liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực bờ sông Hồng, tổ 1 phường Bồ Đề

KT + TNMT

- Đoàn liên ngành TP; lãnh đạo phòng KT, TNMT, QLĐT, Đội TTXD; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (Phường mời đại diện chủ đầu tư liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Hội nghị thông báo Quyết định đoàn giám sát và kế hoạch giám sát việc thực hiện phương án cơ giới hoá thu gom vận chuyển rác và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020

MTTQ

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo BQLDA; Thành viên đoàn giám sát; Công ty cổ phần CTĐT Phú Thành; Công ty cổ phần CTĐT Long Biên; Công ty MTĐT Gia Lâm

 

P2 - QU

- 14h00: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn dân

TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, GDĐT, TTYT, CA; Trưởng Bộ phận CNTT; PCT UBND phụ trách VHXH, Trưởng Trạm y tế các phường; Lãnh đạo Bệnh viện ĐK Đức Giang

Đ/c Hương

P3 - UB

- 18h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc rượu tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Ngọc Lâm

YT + KT

- Lãnh đạo phòng YT, KT, TTYT, CA, Đội QLTT số 16

Đ/c Hương

Hiện trường

Năm

23/3

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, TTXD

QLĐT + TTXD

- Đ/c Trình - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, TTXD; Lãnh đạo CA, Đội TTGTVT

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Thảo luận nội dung báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TT, BTV Quận ủy quý I/2017

 

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Điềm. Chánh VPQU. Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

Đ/c Thắng

P1-QU

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

GPMB

- Đ/c Huân - PCT HĐND; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h30: Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.2/CCKO và G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 10h00: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 10h30: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

- 8h00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

GPMB + TNMT + CNPTQĐ

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, CNPTQĐ

 

Sở TNMT

- 8h00: Dự Hội nghị báo cáo viên Thành phố tháng 3/2017

 

- Đ/c Thạch

 

Số 1TP

Hà Đông

- 8h30: Tập huấn về kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm (lớp 2)

YT

Thành phần theo Quyết định 1270/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND quận

Đ/c Hương

TTBDCT

- 9h00: Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động Trung tâm VHTT phường Phúc Đồng, Sài Đồng

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, TTVHTT-TT; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Sài Đồng

Đ/c Hương

Tại phường

C

- 14h00: Thường trực Quận ủy tiếp và làm việc với Ban Dân vận Thành ủy

BDV

- Thường trực Quận ủy. Đ/c Việt Hà, Điềm, Liêm; Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Tập thể lãnh đạo Ban Dân vận

Đ/c Hải

P1-QU

- 13h30: Ban Dân vận Thành ủy khảo sát mô hình dân vận khéo tại phường Ngọc Lâm

 

- Đ/c Việt Hà

 

Tại phường

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận                           

 

GPMB

 

- Lãnh đạo phòng GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT

 

Đ/c Chiến

PHBBT

+14h00: Thông qua 04 PA điều chỉnh DA Đấu giá Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

+14h15: Thông qua 01 PA hộ bà Nguyễn Thị Oanh Thụ DA Đường 5 kéo dài

 

+Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP HN

 

 

+14h30: Xin ý kiến hộ Chu Thị Hoa Dự án đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+14h45: Xin ý kiến hộ Ngô Thị Nhung Dự án Đường Ngô Gia Tự

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+15h00: Thông qua 4 PA đất ở DA XD tuyến đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

- 16h30: Họp giải quyết các vướng mắc trong công tác xây dựng, cải tạo chợ Kim Quan theo kết luận của đồng chí Bí thư Quận uỷ.

KT + Phường

- Lãnh đạo phòng KT; lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (Phường mời BQL chợ Kim Quan)

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình - PCT

 

Tại phòng

- 14h00: Kiểm tra, đánh giá các điều kiện thành lập cơ sở nuôi dưỡng ngoài công lập

NV

- Lãnh đạo phòng LĐTBXH, NV, GDĐT, TP; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

Đ/c Hương

Chùa

Bồ Đề

Sáu

24/3

S

- 8h30: Họp Ban Chỉ đạo 197 (chuyên đề công tác PCCC; kết quả thực hiện kế hoạch 92/KH-UBND của UBND quận; phương án thu gom rác; mô hình camera an ninh )

QLĐT + CA + VP

- Đ/c Hà - Chủ tịch, Đ/c Trình - PCT; Đ/c Huân - PCT.HĐND; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, QĐ, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, BQLDA, CA, TTXD; Lãnh đạo Phòng CSPCCC, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường; Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm;

Đ/c Hải

P2 - QU

- 8h30: Dự Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và Diễn đàn "Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên"

ĐTN

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Loan

 

HTQU

- 8h30: Tọa đàm nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp

 

- Thành phần theo GM của UBKT Quận ủy

Đ/c Thân

P1-QU

- 8h30: Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc có hiệu lực pháp luật

TT + BTD

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, GPMB, TT, BQLDA; Trưởng Ban tiếp dân

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Báo cáo chương trình giảng dạy tiếng Anh liên kết trong các trường công lập

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT, TCKH (Phòng GDĐT tham mưu mời đại diện BGH các trường liên quan)

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình - PCT; Đ/c Hương - PCT

 

Tại phòng

- 14h00: Dự ngày hội thiếu nhi vui khỏe chào mừng Đại hội Đoàn TNCSHCM các cấp

 

- Đ/c Việt Hà

 

Trường THGT

- 14h00: Dự họp Đảng ủy phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật Nhà nước quận

CA +

VP

 - Lãnh đạo CA, QS; Lãnh đạo VP HĐND&UBND, NV, Thanh tra, TP

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h00: Kiểm điểm tiến độ tổng kiểm kê cơ sở kinh tế

CCTK+

TCKH

- Lãnh đạo phòng CCTK, KT, TCKH, YT, NV, GDĐT, VHTT, CCT

Đ/c Chiến

P2 - UB

Bảy 25/3

S

- 9h00: Kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch tăng cường VSATTP và phòng chống dịch bệnh gia súc
gia cầm

KT

- Lãnh đạo phòng KT, YT, VHTT, CA; Lãnh đạo Đội QLTT số 16, Trạm Thú y, Trạm BVTV; lãnh đạo UBND các phường

Đ/c Chiến

P2 - UB

 

C

 

 

 

 

 

CN 26/3

S

 

 

 

 

 

C