lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 22 (Từ 30/5/2022 đến 05/6/2022)
Ngày đăng 27/05/2022 | 14:58  | Lượt xem: 615

Nội dung chi tiết xem tại đây