lịch công tác của lãnh đạo quận

CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 27 (Từ 04/7/2022 đến 10/7/2022)
Ngày đăng 01/07/2022 | 15:50  | Lượt xem: 482

Nội dung chi tiết xem tại đây