lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 30 (Từ 25/7/2022 đến 31/7/2022)
Ngày đăng 22/07/2022 | 15:49  | Lượt xem: 508

Nội dung chi tiết tại đây