lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 16 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)
Ngày đăng 14/04/2017 | 16:35  | Lượt xem: 1335

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

17/4

S

- 8h00: Dự họp Thường trực Thành ủy

 

- Đ/c Hải

 

Số 9 -

Ngô Quyền

- 8h00: Ban Dân vận Trung ương khảo sát tại Quận về thực trạng thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chyển hóa"

BDV+

VPQU

- Đ/c Thắng, Thạch, Việt Hà, Hương; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VPQU, VPHĐND-UBND, Nội vụ; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư Đảng ủy các phường Thạch Bàn, Ngọc Lâm, Việt Hưng

 

P1-QU

- 8h00: Làm việc với Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị từ năm 2011 đến 2016 trên địa bàn TP Hà Nội"

QLĐT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Huân; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, Phúc Đồng, Việt Hưng (Phòng QLĐT tham mưu mời các chủ đầu tư dự án có liên quan)

 

P2 - QU

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận: Xin ý kiến dự thảo công khai phương án BT, HT dự án xây dựng đường 25m tiếp giáp Trường Pháp, phường Ngọc Thuỵ

GPMB

- Lãnh đạo phòng GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT, BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Chiến

PHBBT

- 9h30: Họp xem xét nội dung kiến nghị của bà Đào Thị Diểu và ông Trần Văn Minh tại buổi tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố ngày 11/4/2017                                               

GPMB + BTCD

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, QLDA; Trưởng Ban tiếp dân; Lãnh đạo UBND phường Đức Giang

Đ/c Chiến

PHBBT

- Tham gia đoàn cán bộ Thành phố Hà Nội đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2017 (từ ngày 16/4/2017 đến hết ngày 26/4/2017 theo Quyết định số 1839-QĐ/TU ngày 23/3/2017 của Thành uỷ Hà Nội)

 

- Đ/c Trình

 

Huyện đảo Trường Sa

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

BDV

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 16h30: Tiếp và đối thoại với một số hộ dân tổ 19 phường Ngọc Thuỵ liên quan đến công tác GPMB dự án đường 25m Ngọc Thuỵ và dự án Trường Pháp

Phường

 

- Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ (UBND Phường Ngọc Thuỵ tham mưu  mời các hộ dân liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Dự họp Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại Thành phố

 

- Đ/c Điềm

 

29 LTK

Ba

18/4

S

- 8h30: Kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 tại Đảng bộ phường Phúc Lợi

UBKT

- Đ/c Thân. Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 388-QĐ/QU, ngày 14/3/2017 của Quận ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Cán bộ Văn phòng Đảng ủy. (Đảng ủy phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Thắng

Tại phường

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

- 8h30: Giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận quý I/2017

 

- Thành viên Ban KT-XH HĐND Quận. Đại diện lãnh đạo MTTQ Quận. Lãnh đạo phòng YT Quận

Đ/c Thạch

Tại phòng

Y tế

- 8h30: Giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB dự án đường 5 kéo dài và các ô quy hoạch hai bên đường

GPMB

- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP; Lãnh đạo phòng QLĐT, GPMB, BQLDA, TNMT; CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Đức Giang

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Triển khai công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập phòng thủ khu vực quận Long Biên năm 2017

QS

- Thành viên Tiểu ban văn kiện khối UBND (Theo Quyết định số 415-QĐ/BCĐ của Ban chỉ đạo diễn tập LB-17)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát việc thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường Ngọc Thuỵ

VP + Ban KTXH

- Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Huân

Tại phường

- 8h30: Khai mạc lớp tập huấn cho tổ trưởng TDP về nghiệp vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em và điều tra cung cầu lao động năm 2017

LĐTBXH

- Theo Giấy triệu tập của UBND quận

Đ/c Hương

TTBDCT

- 9h30: Thăm, tặng quà cho các đơn vị nhân Ngày khuyết tật Việt Nam 18/4/2017

LĐTXBH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Quận Đoàn; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, GDĐT, YT

Đ/c Hương

Tại đơn vị

C

- 14h00: Kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 tại Chi bộ Đội QLTT số 16

UBKT

- Đ/c Thân. Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 388-QĐ/QU, ngày 14/3/2017 của Quận ủy. Các đồng chí trong cấp ủy chi bộ; Lãnh đạo đơn vị.

Đ/c Thắng

Tại đơn vị

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Lãnh đạo UBND quận; Đ/c Huân

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Triển khai công tác diễn tập phòng thủ khối chính quyền

QS

+ Trưởng các phòng chuyên môn thuộc quận, BCHQS; Trưởng Bộ phận CNTT

 

 

+ 15h00: Báo cáo quy trình cấp đất tái định cư; kết quả rà soát quỹ đất tái định cư và phương án bố trí đất tái định cư đối với các dự án trong giai đoạn 2017 - 2018

TNMT

+ Trưởng phòng TNMT, QLĐT, GPMB, BQLDA, CNPTQĐ

 

 

+ 16h00: Rà soát, điều chỉnh phương án xã hội hóa vườn hoa Ngọc Lâm

Phường + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm; Lãnh đạo Công ty CP chuyển giao công nghệ Vạn Tuế

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 14h00: Làm việc với phường Cự Khối về thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển kinh tế

Phường

- Trưởng phòng Kinh tế, lãnh đạo Hội nông dân Quận. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch KT-ĐT, Chủ tịch Hội nông dân phường Cự Khối.

Đ/c Điềm

Tại phường

 

19/4

S

- 8h30: Giao ban Bí thư Đảng ủy các phường về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

- Đ/c Chiến. Trưởng phòng TNMT; Giám đốc CNVPĐKDĐ; Chánh Thanh tra Quận. Bí thư Đảng ủy 14 phường

Đ/c Hải

P2-QU

- 8h30: Kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 tại Đảng bộ phường Long Biên

UBKT

- Đ/c Thân. Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 388-QĐ/QU, ngày 14/3/2017 của Quận ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Cán bộ Văn phòng Đảng ủy. (Đảng ủy phường tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Thắng

Tại phường

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án phục vụ khai giảng năm học 2017 - 2018

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GDĐT

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Thượng Thanh về kết quả thực hiện kết luận của BTVQU quý I/2017

Phường

- Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Đảng ủy phường Thượng Thanh

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT, YT, NV (Phòng GDĐT tham mưu mời một số trường, nhóm lớp có liên quan)

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 13h30: Dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2017

 

- Đ/c Thắng, Thân

 

TTBDCT

- 14h00: Thống nhất nội dung diễn tập phòng thủ đảm bảo an ninh mạng

QS+ VP(CNTT)

- Đ/c Hà - CT; Lãnh đạo Sở TTTT, CATP, BTL Thủ đô; Lãnh đạo CA, BCHQS; Trưởng Bộ phận CNTT

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận

GPMB

- Lãnh đạo phòng GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT

 

Đ/c Chiến

PHBBT

+ 14h00: Giải quyết tồn tại, xem xét phương án tái định cư hộ bà Trần Bích Thủy tại dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 5 kéo dài đến Cầu Đuống

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

+ 14h15: Giải quyết tồn tại dự án đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 14h45: Thông qua 04 hộ đất nông nghiệp và 01 phương án đất công. Dự án: xây dựng trường THCS Ngọc Thụy 2

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

+ 15h00: Xin ý kiến về dự thảo phương án đối với 17 hộ dân xây nhà trên đất NN

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+ 15h30: Thông qua 05 PA hộ đất nông nghiệp dự án đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

- 16h00: Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên

CCTK

 

- Lãnh đạo phòng KT, VHTT, CCTK; Trưởng BCĐ Tổng điều tra cơ sở Kinh tế, cán bộ VP-TK 14 phường

Đ/c Chiến

P3 - UB

- 14h00: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Luỹ - gia đình có công với cách mạng - tổ 2 phường Phúc Lợi

Phường

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, BCHQS; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ LĐTBXH phường Phúc Lợi (Phường Phúc Lợi tham mưu mời lãnh đạo TDP số 2)

Đ/c Hương

Tại phường

- 14h00: UBMTTQ Quận làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Phúc Lợi

MTTQ

- Đ/c QUV theo dõi phường. Đại diện lãnh đạo phòng VHTT, HPN, ĐTN, HCCB Quận. Đại diện lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND phường. Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường

Đ/c Điềm

Tại phường

Năm

20/4

S

- 8h00: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

 

- Đ/c Hải, Việt Hà. Chủ tịch Hội CCB Quận

 

Số 4

Lê Lai

- 7h00: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2017 cụm Thạch Bàn. (Thạch Bàn, Sài Đồng, Phúc Đồng, Cự Khối, Long Biên) (Cả ngày)

BTG +

Phường

- Đ/c Thạch, Điềm, Loan, Thân, Huân, Hương. Thành phần theo giấy mời của Ban Tuyên giáo Quận ủy

Đ/c Thắng

Tại phường

Th. Bàn

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TNMT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, Chi nhánh VPĐKĐĐ; Trưởng Bộ phận Một cửa; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang, Gia Thụy, Bồ Đề, Long Biên, Ngọc Lâm, Thạch Bàn

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

C

- 14h00: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

GPMB

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

+ 14h00: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 14h30: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 15h00: Dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn

 

 

- 16h00: Họp Tiểu ban văn kiện khối HĐND (Tiểu ban 2)

 

- Thành phần theo Quyết định 415-QĐ/BCĐ, ngày 13/4/2017 của Quận ủy Long Biên

Đ/c Huân

P3-UB

- 16h00: Kiểm tra hiện trường công tác GPMB tại phường Ngọc Thuỵ

GPMB

- Lãnh đạo GPMB; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Triển khai xây dựng phương án khai thác Trung tâm Văn hoá - Thể thao tại các phường

TCKH + VHTT

- Lãnh đạo phòng TCKH, VHTT, TTVHTT-TT; PCT.UBND phụ trách VHXH, cán bộ VHTT các phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thuỵ, Việt Hưng, Đức Giang, Thượng Thanh, Giang Biên, Cự Khối, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng

Đ/c Hương

P2 - QU

Sáu

21/4

S

- 8h30: Sơ kết quý I công tác kiểm tra, giám sát; triển khai nhiệm vụ quý II/2017

 

- Đ/c Thân. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h30: Báo cáo vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ dân sinh; phương án quản lý, khai thác chợ Trạm - phường Long Biên

KT

- Đ/c Chiến - PCT; Lãnh đạo phòng QLĐT, KT, TNMT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo Phòng CSPCCC; Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, Cự Khối, Long Biên, Giang Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Đức Giang, Long Biên (UBND phường tham mưu mời BQL các chợ liên quan)

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Đức Giang về khắc phục tồn tại sau thanh tra công vụ

Phường

- Đ/c Quận ủy viên theo dõi phường. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phường Đức Giang

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Hội nghị MTTQ Quận thông qua hướng dẫn thực hiện việc giám sát NQTW4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố

MTTQ

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận. Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Chủ tịch MTTQ phường Ngọc Lâm, Giang Biên, Thượng Thanh, Ngọc Thụy. Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Điềm

P2-QU

- Tham gia đoàn Người có công quận Long Biên thăm chiến trường xưa tại các tỉnh miền Trung nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS (từ ngày 21 đến ngày 24/4/2017)

 

- Đ/c Việt Hà; Huân; Hương

 

Tại các tỉnh miền Trung

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Tại phòng

- 14h00: Họp tiểu ban đảm bảo an ninh, an toàn diễn tập khu vực phòng thủ quận Long Biên năm 2017

 

-  Thành phần theo Quyết định 417-QĐ/BCĐ, ngày 13/4/2017 của Quận ủy Long Biên

Đ/c Hùng

HTCAQ

- 14h00: Họp tiểu ban khánh tiết, lễ tân, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận Long Biên năm 2017

 

-  Thành phần theo Quyết định 416-QĐ/BCĐ, ngày 13/4/2017 của Quận ủy Long Biên

Đ/c Hương

P1-UB

- 14h00: Họp tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ quận Long Biên năm 2017

 

 

 

 

+ Tiểu ban văn kiện khối đảng, đoàn thể (Tiểu ban 1)

 

- Đ/c Thạch, Loan, Việt Hà, Điềm, Thân. Thành phần theo Quyết định 415-QĐ/BCĐ, ngày 13/4/2017 của Quận ủy Long Biên

Đ/c Thắng

P1-QU

+ Tiểu ban văn kiện khối LLVT (Tiểu ban 4)

 

- Thành phần theo Quyết định 415-QĐ/BCĐ, ngày 13/4/2017 của Quận ủy Long Biên

Đ/c Trung

BCHQS

- 16h00: Báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu và mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận  

KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, BQLDA

Đ/c Chiến

P2 - UB

Bảy 22/4

S

 - 7h30: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Đức Giang

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h30: Hội nghị tập huấn "Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường năm 2017" và thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp GCN và bảo vệ môi trường

TNMT+

NV

- Tập thể lãnh đạo và chuyên viên các phòng TNMT, KT, YT, QLĐT, VHTT, Đội CSPCTP về môi trường CAQ; Chủ tịch, PCT UBND phụ trách KTĐT, Trưởng công an, cán bộ địa chính 14 phường (Theo giấy triệu tập của UBND quận)

Đ/c Chiến

TTBDCT

C

 

 

 

 

 

CN 23/4

S

 - 8h00: Dự Đại hội Đoàn Thanh niên CSHCM, nhiệm kỳ 2017-2022

 

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Loan

 

HTKLC

 - 7h30: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Thượng Thanh

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

 - 7h30: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

C