lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 17 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 24/4/2017 đến 30/4/2017)
Ngày đăng 21/04/2017 | 16:23  | Lượt xem: 2122

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

24/4

S

- 8h30: Dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

ĐTN

- Ban Thường vụ Quận ủy. Đ/c Huân. Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

 

KLC

- 8h30: Thông qua dự thảo văn kiện diễn tập phòng thủ khu vực quận Long Biên năm 2017 (khối UBND)

 

- Thành viên Tiểu ban văn kiện khối UBND (Theo Quyết định số 415-QĐ/BCĐ của Ban chỉ đạo diễn tập LB-17)

Đ/c Chiến

P2 - UB

+ 8h30: Văn kiện do phòng Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND&UBND  tham mưu

Các đơn vị

+ Lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, QLĐT, VP, QS

 

 

+ 10h00: Văn kiện do phòng Nội vụ, Văn hóa thông tin, Giáo dục đào tạo, Lao động TBXH, Y tế tham mưu

Các đơn vị

+ Lãnh đạo phòng NV, VHTT, GDĐT, LĐTBXH, YT, QS

 

 

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại các trường học

YT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, GDĐT

Đ/c Hương

Tại trường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 15h30: Thông qua dự thảo văn kiện diễn tập phòng thủ khu vực quận Long Biên năm 2017 (khối UBND)

 

- Thành viên Tiểu ban văn kiện khối UBND (Theo Quyết định số 415-QĐ/BCĐ của Ban chỉ đạo diễn tập LB-17)

Đ/c Chiến

P2-UB

+ 15h30: Văn kiện do phòng Kinh tế, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục thống kê tham mưu

Các đơn vị

+ Lãnh đạo phòng KT, TT, TP, CCTK, QS

 

 

+ 16h30: Văn kiện do Viện kiểm sát ND, TAND, Công ty Điện lực LB tham mưu

Các đơn vị

+ Lãnh đạo VKS, TAND, Công ty Điện lực LB, QS

 

 

Ba

25/4

S

- 8h30: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2017

KT

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Chiến, Huân; Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng BDV, BTG; Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TCKH, LĐTBXH, YT, BQLDA, VHTT; Lãnh đạo CA, BCHQS, TTYT, TTGTVT, Hạt QL Đê số 5, Phòng CSPCCC; Lãnh đạo Công ty Điện lực LB, XN Thoát nước số 5, Trung tâm Viễn thông LB, XN đầu tư PTTL Gia Lâm, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh HN; Chủ tịch UBND các phường (theo các quyết định 1451/QĐ-UBND ngày 24/3/2017, quyết định 1750/QĐ-UBND, 1751/QĐ-UBND, 1752/QĐ-UBND, 1753/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND quận)

Đ/c Hải

HTQU

- 8h30: Hội nghị sơ kết công tác cựu chiến binh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017

CCB

- Thành phần theo GM của HCCB Quận

Đ/c Thắng

P2-QU

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

 

KLC

- 8h30: Dự Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Dự Hội thảo "Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố"

GDĐT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng GDĐT

 

Trường PTTH Amsterdam

C

- 14h00: Báo cáo quá trình lập quy hoạch chi tiết ô đất ký hiệu C.12/CCKO (khu 11,7ha) thực hiện dự án Khu công viên làng nghề Lệ Mật

BQLDA

- Đ/c Hà, Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, KT, TNMT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng; Lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Đ/c Hải

P1- UB

- 14h30: UBND Quận báo cáo tiến độ các dự án chuyển tiếp, dự án thực hiện năm 2017 và tiến độ GPMB các dự án

BQLDA + GPMPB

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Chiến; Chánh VPQU, VP HĐND-UBND; Trưởng phòng TCKH, TNMT, QLĐT, GPMB, BQLDA, CNPTQĐ

Đ/c Hải

P1-UB

- 14h00: Dự họp Đảng ủy TTYT Quận

 

- Đ/c Loan

 

Tại đơn vị

- 14h00: Dự họp Đảng ủy phường Phúc Lợi

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 14h00: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại phường Cự Khối

VP + Ban KTXH

- Phó các Ban HĐND; Thường trực, các Ban HĐND phường (Phường tham mưu mời thành phần liên quan)

Đ/c Huân

Tại phường

- 14h00: Thống nhất nội dung diễn tập phòng thủ đảm bảo an ninh mạng

QS+ VP(CNTT)

- Đ/c Hương; Lãnh đạo BCHQS; Trưởng Bộ phận CNTT

 

P2 - UB

 

26/4

S

- 8h00: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ III - Quốc hội khóa XIV

 

 

 

VP

 

- Đ/c Hải, Hà-Chủ tịch, Huân; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, PCT.HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Mỗi phường mời 10 cử tri; Riêng phường Bồ Đề mời 20 cử tri)

 

TTVH-TT P. Bồ Đề

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận

                                                                   

GPMB

- Lãnh đạo phòng GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT

 

Đ/c Chiến

PHBBT

+ 8h30: Xin ý kiến về phương án dự thảo đối với 17 hộ đất ở dự án: xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ; lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

 

 

+ 9h00: Thông qua 08 hộ mồ mả dự án: xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh; lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

 

 

+ 9h15: Thẩm định 02 phương án của 2 đơn vị dự án: xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2/CXK01 và C2-2/AN1

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+ 9h30: Thẩm định phương án 41 hộ đất ở dự án khu đô thị sinh thái Vinhomes riverside 2

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; Tập đoàn Vingroup - công ty CP

 

 

+10h00: Thông qua 10 PA đất ở dự án đường 25m tiếp giáp với trường Alexandre Yersin tại phường Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

- 10h30: Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB chợ tạm Cự Khối

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, TCKH, BQLDA, GPMB; Lãnh đạo UBND phường Cự Khối (Phường Cự Khối tham mưu mời BQL chợ)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Tập huấn nghiệp vụ công tác an toàn thực phẩm

YT

- Thành viên BCĐ ATTP Quận và 14 phường (Theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND quận)

Đ/c Hương

TTBDCT

C

- 14h00: Báo cáo chủ trương thực hiện các dự án

TCKH+  BQLDA

- Đ/c Hà-Chủ tịch; Đ/c Huân; Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 1694/QĐ-UB ngày 05/4/2017)

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm hội thi báo cáo viên giỏi quận Long Biên 2017 cấp cụm

BTG

- Đ/c Thạch. Lãnh đạo BTG Quận ủy. Thành viên Ban Giám khảo, tổ thư ký Hội thi. Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ tuyên giáo 14 phường

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Rà soát hồ sơ GPMB dự án đấu giá quyền sử dụng đất; dự án đường 13,5m tại phường Long Biên

TNMT + Phường

- Trưởng phòng TNMT, GPMB; Lãnh đạo BQLDA, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên (Phường chuẩn bị hồ sơ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất từng trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp)

Đ/c Chiến

P2-UB

- 14h00: Báo cáo kế hoạch tuyển sinh và phương án phân tuyến tuyển sinh năm học mới 2017-2018

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, TCKH, BQLDA

Đ/c Hương

P3-UB

- 18h00: Dự khai trương Đại lý Chevrolet Thăng Long Đại Việt

 

- Đ/c Hương

 

Số 1 Nguyễn Văn Linh

- 14h00: Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng

BTC

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Quận ủy

Đ/c Loan

P1-QU

- 16h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

 

- Đ/c Thạch. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Điềm

Tại phòng

CTMTTQ

Năm

27/4

S

- 8h30: Giao ban công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thứ quý I/2017

VPQU

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Chiến, Thân, Huân. Trưởng các phòng Thanh tra, TNMT, GPMB; Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư; Lãnh đạo CA, Tòa án, VKS, Chi cục THA dân sự Quận.

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

TCKH + BQLDA

- Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 2976/QĐ-UB ngày 18/5/2016)

Đ/c Trình

P2-UB

- 8h30: Báo cáo công tác chỉnh lý, lưu trữ tài liệu

VP

- Lãnh đạo phòng NV, BQLDA, GDĐT, TCKH, QLĐT,VP, CNPTQĐ

Đ/c Hương

P3-UB

- 8h30: Dự họp Đảng ủy phường Long Biên

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- Tham gia đoàn công tác của Thành phố Hà Nội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia một số hoạt động giao lưu nhân dân (Từ ngày 27/4 đến ngày 8/5/2017)

 

- Đ/c Hải

 

 

C

- 14h00: Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I/2017

VPQU

- Đ/c Chiến, Thân. Lãnh đạo Công an Quận, BCH Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự quận, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Văn phòng Quận ủy.

 

Đ/c Thắng

P1-QU

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo 197

+ Công tác PCCC đối với 5 nhóm nguy cơ cháy nổ cao

+ Công tác quản lý TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện

+ Phương án thu gom rác

+ Quận đoàn báo cáo kế hoạch bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt

QLĐT + CA

- Đ/c Trình, Huân; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, QĐ, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, BQLDA, CA, TTXD; Lãnh đạo Phòng CSPCCC, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường;

Đ/c Hà

P2-QU

- 14h00: Báo cáo kết quả tổng kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quận

YT + KT

- Lãnh đạo phòng YT, KT, VHTT, TTYT, CA, Đội QLTT số 16; PCT.UBND phụ trách VHXH 14 phường

Đ/c Hương

P1-UB

Sáu

28/4

S

 - 7h00: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Phúc Đồng

Phường

- Đ/c Hà-CT, Loan

 

Tại phường

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

 

GPMB

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB

Đ/c Hà

P1-UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h00: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

-  10h00: Họp BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

-  10h30: Họp BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

TCKH + BQLDA

- Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 2976/QĐ-UB ngày 18/5/2016)

Đ/c Trình

P3-UB

- 8h30: Dự họp "Phổ biến Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản liên quan và Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng"

VP(CNTT)

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng VHTT; Trưởng Bộ phận CNTT

 

PH trực tuyến

- 8h30: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ tại Đảng bộ phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Giao ban DLXH tháng 4/2017

BTG

- Lãnh đạo BTG, UBKT, MTTQ. Cộng tác viên DLXH Quận

Đ/c Thạch

P2-QU

- 8h30: Dự họp Đảng ủy phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

C

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội Nông dân tại quận Long Biên

BTC

- Đ/c Loan, Chiến, Việt Hà, Thạch, Điềm, Thân, Liêm. Trưởng phòng NV, KT, TCKH. Lãnh đạo Hội Nông dân Quận. Đ/c Quận ủy viên theo dõi các phường có tổ chức Hội Nông dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các phường Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Thụy, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Phúc Lợi, Giang Biên, Cự Khối, Long Biên, Việt Hưng, Phúc Đồng.

 

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý khai thác khoáng sản và bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng; quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố; trật tự xây dựng

TNMT + BQLDA + QLĐT + TTXD

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, KT, CA, BQLDA, Đội TTXD; Chủ  tịch UBND phường Giang Biên, Ngọc Lâm; Lãnh đạo Hạt QL đê số 5;

Đ/c Hà

Hiện trường

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

Bảy 29/4

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 30/4

S

 

 

 

 

 

C