lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 19 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 08/5/2017 đến 14/5/2017)
Ngày đăng 05/05/2017 | 17:13  | Lượt xem: 1646

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

08/5

S

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 5/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 5/2017 cơ quan UBND Quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND Quận

Đ/c Hương

KLC

- 8h30: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1-UB

+ 8h30: Báo cáo điều chỉnh quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính

TNMT

+ Lãnh đạo phòng TNMT, TP, VPĐKĐĐ, CCT; Trưởng bộ phận Một cửa, CNTT

 

 

+ 9h30: Báo cáo tiến độ thực hiện kết luận số 64/KL -UBND ngày 02/12/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố

TT

+ Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD, Thanh tra; Chủ tịch UBND phường Long Biên

 

 

+ 10h00: Báo cáo công tác cán bộ

NV

+ Lãnh đạo phòng NV, GDĐT

 

 

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 8 - phường Giang Biên, Phúc Lợi

 

- Thành phần theo Thông báo 37/TB-HĐND, ngày 04/4/2017 của HĐND Quận

Đ/c Thân

Tại phường Phúc Lợi

C

- 14h00: Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017 các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Điềm. Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo kết quả kiểm tra TTXD tại các dự án xây dựng chung cư cao tầng của các doanh nghiệp trên địa bàn

TTXD

+ Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, TTXD; Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Sài Đồng, Phúc Đồng, Bồ Đề, Ngọc Lâm, Phúc Lợi, Thượng Thanh, Thạch Bàn, Long Biên

 

 

+ 14h45: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD theo quy trình nội bộ

QLĐT

+ Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TTXD; Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Sài Đồng, Phúc Đồng, Bồ Đề, Ngọc Lâm, Phúc Lợi, Thượng Thanh, Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy

 

 

+ 15h30: Báo cáo kết quả đánh giá công nhận "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" đợt I

VHTT

+ Chủ tịch UBMTTQ, Quận đoàn; Lãnh đạo phòng VHTT, QLĐT, YT, KT, BQLDA; Lãnh đạo phòng CSPCCC số 4, Đội TTGTVT; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng, Thạch Bàn, Long Biên, Sài Đồng, Phúc Đồng

 

 

Ba

09/5

S

- 8h30: Đại biểu HĐND Thành phố tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hải

KLC

- 8h00: Trao huy hiệu đảng 70 năm đợt 19/5 tại phường Ngọc Thụy

 

- Đ/c Liêm. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức

Đ/c Thắng

Tại phường

- 8h30: Báo cáo tiến độ GPMB các dự án vốn ngân sách

 

- Đ/c Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Báo cáo tổng hợp tiến độ GPMB

GPMB

+ Lãnh đạo phòng TCKH, CNPTQĐ

 

 

+ 9h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

GPMB

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h50: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

GPMB

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 10h10: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

GPMB

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

+ 10h30: Báo cáo kế hoạch triển khai công tác GPMB dự án BT Xây dựng tuyến đường từ đề Ngọc Thuỵ đến khu đô thị mới Thượng Thanh - giai đoạn 2

TCKH + CNPTQĐ + GPMB

+ Lãnh đạo phòng TCKH, CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Đức Giang, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

 

 

- 11h00: Báo cáo điều chỉnh ranh giới dự án Xây dựng tuyến đường từ ngã 3 sông Cầu Bây đến đường 40m phường Sài Đồng

BQLDA + Phường Sài Đồng

- Đ/c Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB, TCKH, CNPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Sài Đồng

Đ/c Hà

P1 - UB

- 9h00: Tổ công tác Thành phố làm việc với UBND quận về rà soát quy hoạch ngành Thương mại trên địa bàn quận

KT

- Tổ công tác Thành phố; lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, BQLDA.

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

 

TCKH + BQLDA

- Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 2976/QĐ-UB ngày 18/5/2016)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Báo cáo hoạt động các lớp năng khiếu tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin Thể thao quận

TTVH-TTTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, GD&ĐT, TCKH, TTVH-TTTT

Đ/c Hương

Tại phòng

 

- 8h00: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Việt Hưng

 

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Phúc Lợi

 

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: UBMTTQ Quận làm việc với MTTQ phường Đức Giang

MTTQ

- Đ/c QUV theo dõi phường. Đại diện lãnh đạo BDV, phòng VHTT, HPN, ĐTN, HCCB Quận. Đại diện lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND phường. Ban Thường trực MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường

Đ/c Điềm

Tại phường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Dự họp kiểm tra, rà soát quy mô, địa điểm di dời, quy tập mộ thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém, phường Ngọc Thuỵ

 

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ

 

Sở XD

- 15h15: Làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo về việc rà soát quy hoạch mạng lưới các trường mầm non và trường phổ thông trên địa bàn

GD&ĐT

- Đ/c Hương; Trưởng phòng GD&ĐT, QLĐT

 

23 Quang Trung

- 16h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi quận Long Biên 2017

BTG

- Đ/c Thạch. Giám đốc TTVHTT-TT; Lãnh đạo BTG

Đ/c Thắng

KLC

 

10/5

S

- 8h00: Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi cấp Quận năm 2017

 

 

 

BTG

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, cán bộ tuyên giáo đảng ủy, Bí thư chi bộ các tổ dân phố 14 phường

Đ/c Hải

KLC

- 8h30: Kiểm tra hiện trường và rà soát các phương án GPMB đất nông nghiệp thực hiện dự án xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

Phường +

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

Đ/c Chiến

Tại phường

- 10h00: Làm việc với Công ty thực phẩm miềm Bắc về công tác quản lý đất đai tại phường Long Biên

Phường

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên; lãnh đạo Công ty Thực phẩm Miền Bắc, lãnh đạo Công ty CP Him Lam (Phường mời các Công ty)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Báo cáo công tác lập quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị các tuyến đường và tiến độ đánh gắn biển số nhà

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT (QLĐT mời đơn vị tư vấn)

Đ/c Trình

P3 - UB

C

- 14h00: UBND quận báo cáo quy mô các dự án

BQLDA

- Đ/c Hà-CT; Trình, Huân; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, BQLDA; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra tại phường Long Biên

Phường + TT

- Lãnh đạo phòng TNMT, QLDA, Thanh tra, NV, Đội TTXD, lãnh đạo UBND phường Long Biên

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 15h30: Báo cáo dự thảo kết luận thanh tra các trường hợp sử dụng đất tại các phường

TT

- Lãnh đạo phòng TNMT, Thanh tra, QLĐT

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo công tác tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2017

LĐTBXH

- Lãnh đạo LĐLĐ, Hội ND, PN, CCB, QĐ; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, TTVH-TTTT; PCT.UBND, cán bộ phụ trách công tác LĐTBXH phường Phúc Đồng (Phòng LĐTBXH tham mưu giấy mời gửi Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Hội Người khuyết tật)

Đ/c Hương

P3 - UB

Năm

11/5

S

- 7h30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Sóc Sơn (Cả ngày)

 

- Đ/c Hải; Hà-CT

 

Huyện

Sóc Sơn

- 8h30: Làm việc với Sở ngành Thành phố về cơ sở pháp lý thực hiện cấp GCN QSD đất ở khi thực hiện Kết luận thanh tra số 79/KLTT-STNMT ngày 15/01/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

TNMT

- Lãnh đạo Sở TNMT, Thanh tra TP; lãnh đạo phòng TNMT, TT; lãnh đạo UBND phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P2  - UB

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình 03-CTr/QU năm 2017

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, VHTT, BQLDA

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Kiểm tra các trường học xét công nhận Chuẩn Quốc gia năm 2017 

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, NV, DA, YT, QLĐT (Phòng GD&ĐT tham mưu lịch trình và thông báo tới BGH các nhà trường liên quan)

Đ/c Hương

Tại trường

- 8h00: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Phúc Đồng

 

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 8h30: Dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giang Biên

 

- Đ/c Thân

 

Tại phường

C

- 14h00: Lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại Đảng bộ cơ quan Dân Đảng

VPĐU

- Thường trực Quận ủy. Toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P2-QU

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận

GPMB

- Lãnh đạo phòng GPMB, TNMT, TCKH, QLĐT

Đ/c Chiến

PHBBT

+ 14h00: Thông qua 10 phương án hỗ trợ thuê nhà tạm cư dự án: BT, HT và TĐC theo QH các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+ 14h15: Xin ý kiến về dự thảo phương án đất ở và đất vườn ao. Dự án: Đường 21 m Phúc Lợi (phần điều chỉnh chỉ giới)

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Lợi

 

 

+14h45: Thông qua các phương án đất NN còn lại. Dự án GPMB ô quy hoạch G4-CC1 phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 15h00: Thẩm định phương án 03 hộ và xin ý kiến 01 trường hợp Công ty TNHH Thủy Tiên thuộc Dự án đường 40m Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

- 14h00: Kiểm tra các trường học xét công nhận Chuẩn Quốc gia năm 2017 

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT, NV, DA, YT, QLĐT (Phòng GD&ĐT tham mưu lịch trình và thông báo tới BGH các nhà trường liên quan)

Đ/c Hương

Tại trường

Sáu

12/5

S

- 7h30: Dự diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Sóc Sơn

 

- Đ/c Hải

 

Huyện

Sóc Sơn

- 8h30: Dự bế giảng lớp đảng viên mới năm 2017

 

- Đ/c Thắng

 

TTBDCT

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Làm việc tại cơ quan

 

 

- Đ/c Chiến

 

Tại phòng

- 8h30: Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

 

TCKH + BQLDA

- Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 2976/QĐ-UB ngày 18/5/2016)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Phòng GD&ĐT báo cáo:

GD&ĐT

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT

Đ/c Hương

P3 - UB

+ 8h30: Công tác tổ chức Hội thi giáo viên giỏi năm 2017

 

+ Lãnh đạo phòng NV, TCKH, Văn phòng HĐND&UBND

 

 

+ 9h30: Công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" giai đoạn 2007 - 2017

 

+ Lãnh đạo phòng NV

 

 

- 8h30: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Sài Đồng

 

- Đ/c Thân

 

Tại phường

C

- 14h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): BTV Quận ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp  về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hải

HTQU

- 15h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Hội nghị BCH Đảng bộ quận ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, lãnh đạo thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU; Trưởng phòng VHTT (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hải

HTQU

- 16h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): UBND quận triển khai thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng TCKH, KT, NV, VHTT, YT, VP, CA, BCHQS; (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hà

HTQU

- 16h30: Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc để xảy ra các vi phạm theo Kết luận số 2058/KL-UBND ngày 26/10/2016 của UBND quận

NV

- Trưởng phòng NV, Giám đốc BQLDA, Đội trưởng đội TTXD, lãnh đạo UBND phường Long Biên (Thành viên HĐKL theo QĐ số 2189/QDD-UBND ngày 03/5/2017 của UBND quận); các cá nhân liên quan (theo TB triệu tập)

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 13h30: Làm việc tại cơ quan 

 

- Đ/c Hương - PCT

 

Tại phòng

Bảy 13/5

S

- 8h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Kỳ họp bất thường HĐND Quận, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Đ/c Hà-CT, Liêm, Huân; Chủ tịch UBMTTQ, Hội CCB; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng phòng LĐTBXH, TCKH, GDĐT, CA, BCHQS quận; (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hải

HTQU

- 9h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Hội nghị Đảng ủy Công an quận thông qua Kế hoạch đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin (45 phút)

BCHQS + CA

- Đ/c Hà-CT; Ủy viên BCH Đảng bộ CA quận; Lãnh đạo BCHQS; Đội trưởng các đội nghiệp vụ CA quận; Trưởng CA phường Việt Hưng, Đức Giang (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hùng

HTQU

- 9h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác PKND triển khai nhiệm vụ PKND thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Chủ tịch Hội CCB; Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, GDĐT, QLĐT, YT; Lãnh đạo BCHQS (Thành phần theo quyết định 903/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND quận. Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 9h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Hội nghị Hội đồng cung cấp bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến, bảo đảm cho thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VP

- Lãnh đạo phòng KT, YT, QLĐT, TNMT, VP; Lãnh đạo BCHQS (Thành phần theo quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận. Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Trình

P2 - UB

- 10h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Quận ủy thông qua kế hoạch của các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng các ban Đảng, đoàn thể thuộc quận; Lãnh đạo VPQU, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Thắng

P1 - QU

- 10h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TCKH, KT, VKSND, TAND trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng KT, TCKH, VKS, TAND; Lãnh đạo VP, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Chiến

P1 - UB

- 10h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra, Chi cục thống kê trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra, Chi cục thống kê; Lãnh đạo VP, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Trình

P2 - UB

- 10h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT; Lãnh đạo VP, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): Đảng ủy Quân sự quận thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS

- Đ/c Hà-CT; Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự quận (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hải

Sa bàn khu sơ tán

- 15h00: Luyện tập phân đoạn diễn tập phòng thủ (lần 1): UBND quận tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ (90 phút)

BCHQS + VP

- Đ/c Hà-CT, Chiến; Chủ tịch UBMTTQ; Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng các phòng QLĐT, VHTT, YT, CA, BCHQS; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Hải

Sa bàn khu sơ tán

 - 19h30: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Việt Hưng

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

CN 14/5

S

 - 7h00: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Bồ Đề

Phường

- Đ/c Việt Hà

 

TH Bồ Đề

 - 7h30: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Ngọc Thụy

Phường

- Đ/c Liêm

 

THCS

Ngọc Thụy

C