lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 20 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 15/5/2017 đến 21/5/2017)
Ngày đăng 12/05/2017 | 18:26  | Lượt xem: 2411

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

15/5

S

- 8h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: BTV Quận ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp  về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU

Đ/c Hải

HTQU

- 9h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: UBND quận triển khai thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, CA, BCHQS

Đ/c Hà

HTQU

- 10h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Ban chỉ đạo CNTT quận xử lý tình huống địch tấn công mạng máy tính, thay đổi cổng thông tin điện tử

BCHQS + VP

- Thành viên Ban chỉ đạo CNTT; Trưởng phòng VHTT, CA, QS

Đ/c Hà

HTQU

- 10h45: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Đảng ủy Công an quận thông qua Kế hoạch đánh bắt bọn khủng bố, giải thoát con tin (45 phút)

BCHQS + CA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Ủy viên BCH Đảng bộ CA quận; Lãnh đạo BCHQS; Đội trưởng các đội nghiệp vụ CA quận; Trưởng CA phường Việt Hưng, Đức Giang

 

HTQU

C

- 13h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị BCH Đảng bộ quận ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, lãnh đạo thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng phòng VHTT

Đ/c Hải

HTQU

- 15h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Kỳ họp bất thường HĐND Quận, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Đại biểu HĐND quận; Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng TCKH, CA, BCHQS quận

Đ/c Hải

HTKLC

- 16h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác PKND triển khai nhiệm vụ PKND thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng BTG, Hội CCB, HPN, ĐTN; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, GDĐT, VHTT, QLĐT, NV, KT, YT; Lãnh đạo BCHQS, CA, TTYT (Thành phần theo quyết định 903/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND quận)

Đ/c Chiến

HTQU

- 16h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Hội đồng cung cấp bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến, bảo đảm cho thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VP

- Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, KT, QLĐT, YT, GPMB, VP, CCTK; Lãnh đạo BCHQS, CA, Phòng CSPCCC số 4 (Thành phần theo quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận)

Đ/c Trình

P2 - QU

- 16h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Quận ủy thông qua kế hoạch của các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Trưởng các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ; Lãnh đạo VPQU, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Thắng

P1-QU

- 17h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Đảng ủy Quân sự quận thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS

- Thường trực Quận ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự quận

Đ/c Hải

Hầm họp SCH KST

- 18h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TCKH, KT, VKSND, TAND trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng KT, TCKH, VKS, TAND; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Chiến

P2-UB

- 20h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Trình

P3-UB

- 20h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Hương

P1-UB

Ba

16/5

S

- 7h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Khai mạc diễn tập phòng thủ (30 phút)

BCHQS + VPQU

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hải

HT KLC

- 8h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: BTV Quận ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp  về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU

Đ/c Hải

HTQU

- 9h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: UBND quận triển khai thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, CA, BCHQS

Đ/c Hà

HTQU

- 10h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Ban chỉ đạo CNTT quận xử lý tình huống địch tấn công mạng máy tính, thay đổi cổng thông tin điện tử

BCHQS + VP

- Thành viên Ban chỉ đạo CNTT; Trưởng phòng VHTT, CA, QS

Đ/c Hà

HTQU

- 10h45: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Đảng ủy Công an quận thông qua Kế hoạch đánh bắt bọn khủng bố, giải thoát con tin (45 phút)

BCHQS + CA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Ủy viên BCH Đảng bộ CA quận; Lãnh đạo BCHQS; Đội trưởng các đội nghiệp vụ CA quận; Trưởng CA phường Việt Hưng, Đức Giang

 

HTQU

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

 

KLC

C

- 13h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị BCH Đảng bộ quận ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, lãnh đạo thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng phòng VHTT

Đ/c Hải

HTQU

- 14h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Kỳ họp bất thường HĐND Quận, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Đại biểu HĐND quận; Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng TCKH, CA, BCHQS quận

Đ/c Hải

HTKLC

- 15h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác PKND triển khai nhiệm vụ PKND thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng BTG, Hội CCB, HPN, ĐTN; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, GDĐT, VHTT, QLĐT, NV, KT, YT; Lãnh đạo BCHQS, CA, TTYT (Thành phần theo quyết định 903/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND quận)

Đ/c Chiến

HTQU

- 15h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Hội đồng cung cấp bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến, bảo đảm cho thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VP

- Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, KT, QLĐT, YT, GPMB, VP, CCTK; Lãnh đạo BCHQS, CA, Phòng CSPCCC số 4 (Thành phần theo quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận)

Đ/c Trình

P2 - QU

- 18h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Tổ chức thực hành cơ động ra khu sơ tán

BCHQS+ VP

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hà

Sân UBND quận

 

 

 

 

 

 

 

 

T

- 19h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Đảng ủy Quân sự quận thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS

- Thường trực Quận ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự quận

Đ/c Hải

Hầm họp SCH KST

- 20h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Quận ủy thông qua kế hoạch của các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Trưởng các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ; Lãnh đạo VPQU, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Thắng

PH khối Đảng KST

- 20h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TCKH, KT, VKSND, TAND trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng KT, TCKH, VKS, TAND; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Chiến

Phòng làm việc khối chính quyền KST

- 20h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Trình

PH khối chính quyền KST

- 20h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Hương

Sở chỉ huy khu sơ tán

 

17/5

S

- 7h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: UBND quận tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ (90 phút)

BCHQS + VP

- Toàn bộ khung diễn tập; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Hải

Sa bàn khu sơ tán

- 9h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Xử lý tình huống trên sa bàn

BCHQS

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hà

Sa bàn khu sơ tán

- 9h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Thực hành đánh địch tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả

BCHQS

- Toàn bộ khung diễn tập

 

Khu CV trung tâm

- 10h30: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

BCHQS + VP

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hải

HT KLC

C

- 14h00: Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VP

- Thường trực HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Phó các Ban HĐND; Viện trưởng Viện KSND, Chánh án TAND quận; Chánh VPHĐND&UBND

Đ/c Hải

P1 - UB

- 14h00: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Đức Giang

 

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

Năm

18/5

S

- 7h30: Khai mạc diễn tập phòng thủ

BCHQS + VPQU

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hải

HT KLC

- 8h00: Diễn tập phòng thủ: BTV Quận ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp  về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Chánh VPQU

Đ/c Hải

HTQU

- 9h00: Diễn tập phòng thủ: UBND quận triển khai thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện Lệnh động viên cục bộ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, CA, BCHQS

Đ/c Hà

HTQU

- 10h00: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Ban chỉ đạo CNTT quận xử lý tình huống địch tấn công mạng máy tính, thay đổi cổng thông tin điện tử

BCHQS + VP

- Thành viên Ban chỉ đạo CNTT; Trưởng phòng VHTT, CA, QS

Đ/c Hà

HTQU

- 10h45: Tổng duyệt diễn tập phòng thủ: Hội nghị Đảng ủy Công an quận thông qua Kế hoạch đánh bắt bọn khủng bố, giải thoát con tin (45 phút)

BCHQS + CA

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Ủy viên BCH Đảng bộ CA quận; Lãnh đạo BCHQS; Đội trưởng các đội nghiệp vụ CA quận; Trưởng CA phường Việt Hưng, Đức Giang

 

HTQU

- 8h00: Dự Hội nghị Thành ủy sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 

- Đ/c Thạch

 

11 Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

- 13h30: Diễn tập phòng thủ: Hội nghị BCH Đảng bộ quận ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, lãnh đạo thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng phòng VHTT

Đ/c Hải

HTQU

- 14h30: Diễn tập phòng thủ: Kỳ họp bất thường HĐND Quận, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Đại biểu HĐND quận; Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng TCKH, CA, BCHQS quận

Đ/c Hải

HTKLC

- 15h30: Diễn tập phòng thủ: Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác PKND triển khai nhiệm vụ PKND thời chiến (60 phút)

BCHQS + VP

- Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng BTG, Hội CCB, HPN, ĐTN; Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, GDĐT, VHTT, QLĐT, NV, KT, YT; Lãnh đạo BCHQS, CA, TTYT (Thành phần theo quyết định 903/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND quận)

Đ/c Chiến

HTQU

- 15h30: Diễn tập phòng thủ: Hội nghị Hội đồng cung cấp bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến, bảo đảm cho thực hiện Lệnh tổng động viên (60 phút)

BCHQS + VP

- Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, KT, QLĐT, YT, GPMB, VP, CCTK; Lãnh đạo BCHQS, CA, Phòng CSPCCC số 4 (Thành phần theo quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND quận)

Đ/c Trình

P2 - QU

- 18h30: Diễn tập phòng thủ: Tổ chức thực hành cơ động ra khu sơ tán

BCHQS+ VP

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hà

Sân UBND quận

- 19h00: Diễn tập phòng thủ: Đảng ủy Quân sự quận thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS

- Thường trực Quận ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự quận

Đ/c Hải

Hầm họp SCH KST

- 20h00: Diễn tập phòng thủ: Quận ủy thông qua kế hoạch của các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VPQU

- Trưởng các ban Đảng, đoàn thể và MTTQ; Lãnh đạo VPQU, BCHQS (Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo chương trình 16/CTr-BCĐ của BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ)

Đ/c Thắng

PH khối Đảng KST

- 20h00: Diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TCKH, KT, VKSND, TAND trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng KT, TCKH, VKS, TAND; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Chiến

Phòng làm việc khối chính quyền KST

- 20h00: Diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng TNMT, QLĐT, Thanh tra; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Trình

PH khối chính quyền KST

- 20h00: Diễn tập phòng thủ: Lãnh đạo UBND quận thông qua kế hoạch của các phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT trong tác chiến phòng thủ (60 phút)

BCHQS + VP

- Trưởng phòng NV, GDĐT, VHTT, LĐTB&XH, YT; Lãnh đạo VP, BCHQS

Đ/c Hương

Sở chỉ huy khu sơ tán

Sáu

19/5

S

- 7h30: Diễn tập phòng thủ: UBND quận tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ (90 phút)

BCHQS + VP

- Toàn bộ khung diễn tập; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Hải

Sa bàn khu sơ tán

- 9h00: Diễn tập phòng thủ: Xử lý tình huống trên sa bàn

BCHQS

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hà

Sa bàn khu sơ tán

- 9h30: Diễn tập phòng thủ: Thực hành đánh địch tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả

BCHQS

- Toàn bộ khung diễn tập

 

Khu CV trung tâm

- 10h30: Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

BCHQS + VP

- Toàn bộ khung diễn tập

Đ/c Hải

HT KLC

C

- 14h00: Trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng đợt 19/5 cho đảng viên tại phường Bồ Đề

 

- Đ/c Việt Hà. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức

Đ/c Thắng

Tại phường

- 15h30: Trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng đợt 19/5 cho đảng viên tại phường Đức Giang

 

- Đ/c Thạch. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức

Đ/c Thắng

TDP 12

- 14h00: Báo cáo chủ trương đầu tư các dự án

BQLDA

- Đ/c Trình - PCT; Chánh VPHĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, TNMT, BQLDA

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:                                               

TNMT

- Lãnh đạo, cán bộ (phụ trách địa bàn) phòng TNMT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Thanh tra

Đ/c Chiến

P2 - UB

+ 14h00: Tại các phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang

 

 

+ 15h00: Tại các phường Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Lâm

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Lâm

 

 

+16h00: Tại các phường Thạch Bàn, Cự Khối, Long Biên, Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn, Cự Khối, Long Biên, Việt Hưng

 

 

- 14h00: Triển khai việc tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2017

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội ND, CCB, PN, QĐ, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, TTVH-TTTT, Hội NKT; PCT.UBND phụ trách VHXH các phường (Phòng LĐTBXH tham mưu mời Công ty CP Savico và Hội NKT)

Đ/c Hương

P2 - QU

- 15h00: Triển khai kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em và hoạt động hè, diễn đàn Trẻ em năm 2017

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban TG, Hội CCB, PN, QĐ; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, TCKH, GD&ĐT, YT, TTVH-TTTT, Hội CTĐ, CA, VP; PCT.UBND phụ trách VHXH các phường

Đ/c Hương

P2 - QU

- 16h00: Làm việc với các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ trong Lễ phát động Tháng hành động vì Trẻ em cấp Quốc gia tại quận Long Biên ngày 27/5/2017

LĐTBXH

- Lãnh đạo Đoàn TN; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, VHTT, TCKH, GD&ĐT, YT, TTVH-TTTT, CA; Lãnh đạo phòng CSPCCC số 4, Công ty Điện lực Long Biên; PCT.UBND phụ trách VHXH phường Cự Khối, Long Biên, Thạch Bàn, Sài Đồng, Giang Biên, Phúc Đồng, Gia Thuỵ; Hiệu trưởng và Tổng phụ trách của 08 trường THCS Ái Mộ, TH Ngọc Lâm, TH đô thị Việt Hưng, TH Gia Thuỵ, TH Long Biên, TH Ái Mộ A, TH Ái Mộ B, TH Ngọc Thuỵ

Đ/c Hương

P2 - QU

- 14h00: Dự lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 tại phường Long Biên

 

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

Bảy 20/5

S

- 7h00: Dự Ngày hội công đoàn quận Long Biên năm 2017

 

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Điềm

 

TTVHTT-TT

- 8h00: Kiểm tra các điều kiện đảm bảo VSMT, thí điểm điều chỉnh phương án thu gom rác tại tuyến phố Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự và kiểm điểm, rút kinh nghiệm

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, Lãnh đạo UBND các phường Ngọc Lâm, Đức Giang, Bồ Đề, Gia Thụy

Đ/c Hà

Hiện trường

- 8h30: Triển khai hướng dẫn quy trình nội bộ trong công tác quản lý các công trình xây dựng và các hoạt động xây dựng khác

QLĐT + TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD; Chủ tịch UBND các phường

Đ/c Trình

P2 - QU

- 10h00: Đoàn công tác Thành phố trao đổi kinh nghiệm sau chuyến công tác

 

- Đ/c Hải, Hà-CT, Trình. Chánh VPQU

 

Phòng

Khánh tiết

C

 

 

 

 

 

CN 21/5

S

 - 7h00: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Trung đoàn 280

 - 7h00: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

THCS

Thạch Bàn

C

 - 14h00: Dự Hội khỏe thanh niên Long Biên năm 2017

ĐTN

- Đ/c Việt Hà, Điềm

 

TTVHTT-TT

T

 - 19h00: Dự Đại hội TDTT lần thứ IV-năm 2017 tại phường Việt Hưng

Phường

- Đ/c Loan

 

Đình

Lệ Mật