lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 24 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 12/6/2017 đến 18/6/2017)
Ngày đăng 09/06/2017 | 16:20  | Lượt xem: 963

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

12/6

S

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 4: phường Việt Hưng, Thượng Thanh

 

- Đ/c Hải

 

Phường

T.Thanh

- 8h30: Họp triển khai nội dung công văn 1481-CV/BTCTU, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy

 

- Đ/c Loan, Thân. Lãnh đạo các đơn vị MTTQ, VPQU, TTBDCT, HPN, HCCB, ĐTN, LĐLĐ

Đ/c Thắng

P1-QU

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 3: phường Gia Thụy, Ngọc Lâm

 

- Đ/c Hà-CT

 

Phường

G.Thụy

- 8h00: Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

 

- Đ/c Thạch; Lãnh đạo BTG; TTBDCT Quận

 

Số 1-TP

H.Đông

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB quận:

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 8h30: Thẩm định 111 PA dự thảo đất nông nghiệp dự án KĐT hỗ trợ - KCN Sài Đồng B

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn; Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Thạch Bàn

 

 

+ 9h00: Thông qua 07 PA dự án xây dựng HTKT khu đất để đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

- 8h30: Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

 

TCKH + BQLDA

- Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 2976/QĐ-UB ngày 18/5/2016)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 6: phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối

 

- Đ/c Điềm

 

Phường

C.Khối

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 8: phường Giang Biên, Phúc Lợi

 

- Đ/c Huân

 

Phường

Giang Biên

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

Ba

13/6

S

- 8h30: Thường trực HĐND quận rà soát kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ III - HĐND quận

VP + Các Ban

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Trình; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo, Thư ký các Tổ Đại biểu HĐND quận; Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, GPMB, TNMT

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án tạo nguồn

BQLDA

- Lãnh đạo phòng TCKH, BQLDA, TNMT, GPMB, QLĐT

Đ/c Hà

P1-UB

- 10h00: Báo cáo phương án cải tạo, chỉnh trang các công trình, ô đất hai bên tuyến đường nối từ đường Cổ Linh đến đê Long Biên - Xuân Quan, phường Long Biên

BQLDA +

QLĐT

 

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, TNMT; Chủ tịch UBND phường Long Biên

Đ/c Hà

P1-UB

- 8h30: Tiếp và đối thoại với hộ bà Huỳnh Thị Thúy Nga liên quan đến dự án BT, HT và TĐC theo quy hoạch các khu dất dọc đường tàu phường Đức Giang

GPMB

- Lãnh đạo GPMB, TNMT, BQLDA, BTCD; Chủ tịch UBND phường Đức Giang (Phường mời đại diện hộ dân)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 10h00: Ban Đô thị HĐND Thành phố khảo sát công trình nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng của nhà hàng Nắng sông Hồng, phường Bồ Đề

KT

- Lãnh đạo phòng KT, Đội TTXD, QLĐT; lãnh đạo UBND phường Bồ Đề

Đ/c Chiến

Tại hiện trường

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Đại biểu HĐND Thành phố. Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hương

KLC

C

 

 

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1-UB

+ 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

VP

+ Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; Thành viên UBND quận;  Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận; Chi cục trưởng CCTK, CCT

 

 

+ 16h00: Kiểm điểm tiến độ chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ IV HĐND quận khóa III

Các đơn vị

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng NV, VHTT, TCKH, TT, QLĐT, LĐTBXH, TTDS, BQLDA

 

 

- 14h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân Đảng thông qua kế hoạch Đại hội các chi bộ, Đại hội công đoàn

 

- Đ/c Thạch. Các đồng chí UVBCH Đảng bộ cơ quan Dân Đảng

Đ/c Điềm

P2-QU

- 15h00: UBMTTQ và các đoàn thể họp thống nhất giám sát thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

 

- Ban Thường trực MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận

Đ/c Điềm

P2-QU

 

14/6

S

- 8h30: Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khoá XV

VP + Phường

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà-CT; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận; Trưởng, Phó các Ban HĐND quận; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT.HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Mỗi phường mời 10 cử tri, riêng phường Thượng Thanh mời 20 cử tri)

 

Trụ sở phường Thượng Thanh

- 8h30: Giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Xây dựng nút giao thông Trung tâm quận Long Biên

CNPTQĐ

- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP; lãnh đạo CNPTQĐ Long Biên, GPMB, TNMT; lãnh đạo UBND phường Gia Thuỵ, Đức Giang, Thượng Thanh (CN PTQĐ Long Biên tham mưu mời các đơn vị có liên quan)

Đ/c Chiến

P2-UB

- 10h30: Tiếp và đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Oanh liên quan đến dự án GPMB tạo quỹ đất sạch thuộc ô quy hoạch A1-2/N04 và A1-2/N05 phường Ngọc Thụy

GPMB

- Lãnh đạo GPMB, TNMT, BQLDA, BTCD; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ (Phường mời đại diện hộ dân)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Làm việc với các cơ quan thường trực về kết quả 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện đề án" Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện công tác QLTTĐT", "Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn", "Xã hội hoá vườn hoa hồ nước"

QLĐT + VHTT + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, CAQ

Đ/c Trình

Tại phòng

- 8h00: Dự lớp tập huấn của Thành phố về công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017

 

- Đ/c Việt Hà, Hương. Trưởng phòng Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT

 

220

Đ. Láng

C

- 14h00: UBND quận báo cáo quy mô các dự án

BQLDA + TCKH

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà-CT, Trình; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA tham mưu mời Lãnh đạo các đơn vị và Chủ tịch UBND các phường liên quan)

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: UBKT Quận ủy thông báo kết quả kiểm tra công tác tài chính đảng

UBKT

- Đ/c Thân. Chánh VPQU; Phó Chánh VPQU phụ trách hành chính-quản trị; Kế toán Quận ủy. Thành viên đoàn kiểm tra (UBKT Quận ủy thông báo cho các thành viên đoàn kiểm tra)

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Làm việc với Ban thường vụ Đảng uỷ phường Việt Hưng về công tác giải quyết đơn thư và giải phóng mặt bằng.

Phường + GPMB

 

- Lãnh đạo Ban BTGPMB, CNPTQĐ, QLĐT, TNMT; Ban thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND phường Việt Hưng (Phường mời đại diện chủ đầu tư liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 16h00: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Phát triển làng nghề Lệ Mật giai đoạn 2016-2020" 6 tháng đầu năm 2017

KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, QLĐT, TNMT, VHTT; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Việt Hưng

Đ/c Chiến

Tại phường

- 14h00: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Chương trình số 02-Ctr/QU của Quận uỷ về triển khai Quyết định số 300-QĐ/QU về đánh giá CBCCVC, LĐHĐ hàng tháng

Tổ kiểm tra

- Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định số 428-QĐ/QU ngày 10/5/2017 của Quận uỷ

Đ/c Hương

P3-UB

Năm

15/6

S

- 8h30: UBND quận báo cáo quy mô các dự án

BQLDA + TCKH

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà-CT, Trình; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA tham mưu mời Lãnh đạo các đơn vị và Chủ tịch UBND các phường liên quan)

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: BCH PCTT Thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2017 và tình hình vi phạm, xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thuỷ lợi trên địa bàn quận

KT

- Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, Đội TTXD, Hạt quản lý đê số 5

Đ/c Chiến

P2-UB

- 9h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

                                                                           

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 9h30: Xin ý kiến 02 PA dự thảo ông bà Tạ Hồng Dung + Nguyễn Đức Thành theo bản án của Tòa án. Dự án: GPMB, san nền sơ bộ khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 9h45: Xin ý kiến  26 phương án dự thảo dự án G2/P5, G.2/CC5 phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 10h00: Xin ý kiến phương án dự thảo đối với 05 hộ đất nông nghiệp. Dự án: G3/LX8, G3/LX6 phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 10h30: Xin ý kiến hủy 04 Quyết định phê duyệt PA dự án: Xây dựng HTKT khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

- 8h30: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chép - TDP số 13 phường Thạch Bàn

Phường

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, BCH QS; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ LĐTBXH, đại diện TDP số 13 phường Thạch Bàn

Đ/c Hương

Tại phường

- 9h30: Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Đỗ Văn Xê - TDP số 19 phường Thượng Thanh

Phường

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, BCH QS; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ LĐTBXH, đại diện TDP số 19 phường Thượng Thanh

Đ/c Hương

Tại phường

 

C

 

- 14h00: Thảo luận phương án hoạt động của bếp ăn cơ quan

2 VP

- Đ/c Hương. Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND Quận. Chánh; Phó Chánh phụ trách hành chính quản trị VPQU, VPHĐND-UBND

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Kiểm điểm việc thực hiện công tác quản lý TTXD theo quy trình nội bộ

QLĐT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TTXD; Chủ tịch UBND phường Giang Biên, Long Biên, Phúc Lợi, Thạch Bàn

Đ/c Hà

P1-UB

- 15h30: Tổ công tác báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ, đề xuất những bất cập, tồn tại trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10

QLĐT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, VHTT

Đ/c Hà

P1-UB

- 14h00: Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn

VP + Ban KTXH

- Đ/c Liêm , Chiến; Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo Đoàn TN, Hội PN; Lãnh đạo phòng TCKH, KT, QLĐT, VP HĐND&UBND; Đại diện Thường trực HĐND phường Ngọc Thuỵ, Cự Khối; Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn (Thành phần Đoàn giám sát theo Quyết định số 39/QĐ-HĐND ngày 13/4/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Huân

P3-UB

Sáu

16/6

S

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án trọng điểm và dự án vốn quận

GPMB

- Đ/c Huân, Chiến; Lãnh đạo phòng QLĐT, TNMT, TCKH, QLĐT, BQLDA, GPMB

Đ/c Hà

P1-QU

- 8h30: Báo cáo công tác cấp phép xây dựng và tiến độ thực hiện dự án BT do Công ty Khai Sơn, Công ty Ngôi Nhà Mới làm chủ đầu tư

 

TCKH + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TTXD, BQLDA; lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn, Công ty Ngôi Nhà Mới (Công ty CP Khai Sơn và Công ty Ngôi Nhà Mới mời các đơn vị tư vấn có liên quan)

Đ/c Trình

P3-UB

- 8h30: Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn

YT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, CA

Đ/c Hương

Hiện trường

C

- 14h00: Họp Ban tổ chức Hội thi Dân vận khéo (duyệt nội dung thi của các đơn vị)

BDV

- Đ/c Việt Hà. Thành phần theo Quyết định số 376-QĐ/QU, ngày 27/2/2017 của Quận ủy

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h00: Báo cáo kế hoạch khắc phục các tồn tại sau đánh giá, công nhận "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" đợt I/2017

VHTT +  QLĐT + BQLDA

- Đ/c Trình; Trưởng phòng VHTT, KT, YT, QLĐT, BQLDA; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Ngọc Lâm, Bồ Đề

Đ/c Hà

P1- QU

- 14h00: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý TTXD trên địa bàn

VP + các Ban

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND

Đ/c Liêm

Hiện trường

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất                                            

TNMT

Lãnh đạo phòng TNMT, CN VPĐKĐĐ, TT; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường: Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang, Bồ Đề, Ngọc Lâm, Thạch Bàn, Cự Khối, Long Biên, Việt Hưng, Gia Thuỵ

Đ/c Chiến

P2-UB

- 14h00: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng quản lý khai thác NVHTDP và TTVH-TT các phường" 6 tháng đầu năm 2017 và tiến độ thực hiện PA XHH hoạt động đối với TTVH-TT các phường

VHTT + TCKH

- Lãnh đạo phòng VHTT, TCKH, TTVHTT-TT; PCT UBND phụ trách VHXH các phường: Bồ Đề, Gia Thuỵ, Việt Hưng, Đức Giang, Thạch Bàn, Giang Biên, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thượng Thanh.

Đ/c Hương

 

P3-UB

Bảy 17/6

S

- 8h30: Tổng duyệt Chương trình Đại hội CCB Quận lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2022

HCCB

- Đ/c Loan, Việt Hà, Điềm. Lãnh đạo VPQU, VPHĐND-UBND; Giám đốc TTVHTT-TT; Trưởng phòng VHTT (Hội CCB Quận tham mưu mời các thành phần liên quan)

Đ/c Thắng

KLC

C

 

 

 

 

 

CN 18/6

S

 

 

 

 

 

C