lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 25 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 19/6/2017 đến 25/6/2017)
Ngày đăng 16/06/2017 | 16:17  | Lượt xem: 938

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

19/6

S

- 8h30: Giải quyết khó khăn, vướng mắc một số vụ việc đơn thư phức tạp, kéo dài

TNMT + TT + BQLDA + GPMB

- Đ/c Hà-CT, Chiến; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TT, BQLDA, GPMB; Trưởng BTCD;  Chủ tịch UBND phường Cự Khối, Bồ Đề, Việt Hưng

Đ/c Hải

P1-QU

- 8h30: Chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

VP+BTG

- Đ/c Thạch; Lãnh đạo VPQU

Đ/c Thắng

Tại đơn vị

- 8h30: Thường trực HĐND quận khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn

VP + các Ban

- Đ/c Huân; Phó các Ban HĐND

Đ/c Liêm

Hiện trường

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác triển khai các bãi đỗ xe tại khu đô thị Việt Hưng và Sài Đồng

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng, Việt Hưng, Giang Biên, Đức Giang; Công ty XD số 3 Hà Nội

Đ/c Trình

Hiện trường

- 9h30: Kiểm tra công tác sửa chữa, duy tu, duy trì vỉa hè trên địa bàn quận

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA; lãnh đạo UBND các phường

Đ/c Trình

Hiện trường

- 10h00: Kiểm tra hiện trường các nội dung cử tri phản ánh với Đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ IV HĐND Thành phố

BQLDA + QLĐT + TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD, BQLDA; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Ngọc Thuỵ, Sài Đồng; Lãnh đạo XN Thoát nước số 5

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

- 8h30: Ủy ban MTTQ Quận giám sát các điểm đen vi phạm TTĐT

MTTQ

- Ban Thường trực MTTQ; đại diện lãnh đạo HPN, ĐTN

Đ/c Điềm

Hiện trường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h00: Dự họp Đảng uỷ phường Ngọc Lâm

Phường

- Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 14h00: Báo cáo hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất đối với các trường hợp sử dụng đất thuộc dự án đấu giá QSD đất tại phường Long Biên

TNMT + Phường

- Lãnh đạo phòng TNMT; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

Đ/c Chiến

P2-UB

- 16h00: Kiểm điểm tiến độ công tác GPMB dự án đường 21m Phúc Lợi

GPMB + QLDA

- Lãnh đạo BQLDA, BBTGPMB; Trưởng phòng KT, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi

Đ/c Chiến

P2-UB

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án cống hóa mương nối hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình

TCKH + Cty Ngôi Nhà Mới

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Long Biên, Bồ Đề; Công ty Ngôi Nhà Mới

Đ/c Trình

P3-UB

Ba

20/6

S

- 8h30: UBND quận báo cáo tiến độ giải ngân các dự án đầu tư XDCB, tiến độ thực hiện các dự án tạo nguồn và kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm

BLQDA + TCKH + CCT

- Đ/c Hà-CT, Chiến; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, TNMT, GPMB, BQLDA, CCT

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h00: Đại Hội Cựu Chiến binh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

HCCB

- Đ/c Thắng, Loan, Việt Hà. Thành phần theo GM của Hội Cựu chiến binh Quận

 

HTKLC

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Thân

KLC

- 8h30: Ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận giám sát Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận"

HĐND

- Đ/c Trình, Huân. Thành viên ban KT-XH HĐND Quận; Trưởng phòng QLĐT, VHTT, NV, TCKH; Lãnh đạo CAQ; Đại diện lãnh đạo MTTQ Quận

Đ/c Thạch

P2-QU

- 8h30: Làm việc với Sở Tài chính và Sở Văn hoá - Thể thao về hoạt động của mô hình trung tâm văn hoá - thể thao phường

VHTT + TTVH

- Lãnh đạo Sở TC, VHTT; Lãnh đạo phòng TCKH, VHTT, TTVHTT-TT; PCT UBND phụ trách VHXH phường Bồ Đề, Việt Hưng

Đ/c Hương

P3-UB

C

 

 

- 14h00: Duyệt hồ sơ lớp Trung cấp LLCT-HC 2017

BTC

- Đ/c Loan. Đại diện BGH; phòng đào tạo, kế toán trường ĐTCB Lê Hồng Phong; Lãnh đạo BTC, TTBDCT Quận ủy

Đ/c Thắng

P2-QU

- 14h30: Họp lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VPQU, MTTQ và các đoàn thể CT-XH cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TT, BTV Quận ủy 6 tháng đầu năm 2017

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Điềm. Chánh VPQU, Phó Chánh VPQU phụ trách tổng hợp. Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận

Đ/c Thắng

P1-QU

- 14h00: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 14h00: Báo cáo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương án tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận sau khi sáp nhập

NV

+ Trưởng phòng NV, GPMB, CNPTQĐ

 

 

+ 15h00: Báo cáo công tác đầu tư, quản lý, khai thác cơ sở vật chất các Trạm Y tế trên địa bàn

BQLDA + YT

+ Trưởng phòng YT, QLĐT, BQLDA, TTYT

 

 

+ 16h00: Báo cáo phương án sắp xếp, chỉnh lý, lưu trữ tài liệu của cơ quan UBND quận và các phòng, ban, đơn vị

VP

+ Chánh VP HĐND&UBND; Trưởng phòng NV, BQLDA, GDĐT, TCKH, QLĐT, CNPTQĐ

 

 

- 16h00: Dự Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội CCB khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

HCCB

- Đ/c Loan

 

P2-QU

 

 

- 16h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT

Đ/c Hương

Tại các

điểm thi

 

21/6

S

- 8h00: Đại Hội Cựu Chiến binh quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên chính thức)

HCCB

- Ban Thường vụ Quận ủy. Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận. Thành phần theo GM của Hội Cựu chiến binh Quận

 

HTKLC

- 8h30: Báo cáo kết quả rà soát các ô đất đã GPMB nhưng chưa triển khai dự án trên địa bàn quận

CNPTQĐ + BQLDA

- Lãnh đạo phòng TNMT, CNPTQĐ, BQLDA, GPMB

Đ/c Chiến

P2-UB

- 8h30: Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án

 

TCKH + BQLDA

- Thành viên Tổ thẩm định (theo Quyết định số 2976/QĐ-UB ngày 18/5/2016)

Đ/c Trình

P3-UB

C

- 14h00: Làm việc với đại diện Trường Pháp Alexandre Yersin

CNPTQĐ

- Hiệu trưởng Trường Pháp Alexandre Yersin; Lãnh đạo BQLDA, GPMB,  CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

Đ/c Hà

P1-UB

- 14h30: Kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch PCCC và báo cáo phương án, kế hoạch diễn tập PCCC năm 2017

PCCC số 4

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, TCKH, LĐTBXH, Phòng CSPCCC số 4; Lãnh đạo CA quận; Lãnh đạo Công ty Nước sạch số 2

Đ/c Hà

P1-UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

                                                                          

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 14h00: Xin ý kiến các PA đất ở Dự án "Khu đô thị Vinhomes Riverside 2 tại khu đất 96ha phường Phúc Đồng, Việt Hưng"

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; Tập đoàn Vingroup - công ty CP

 

 

+ 14h30: Xin ý kiến về phương án dự thảo 02 hộ đất nông nghiệp (hộ Sang - Hạnh). Dự án: đường 17,5m Việt Hưng

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+14h45: Thông qua 29 phương án đất nông nghiệp. Dự án: Trường mầm non Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+15h15: Thẩm định 02 PA ông bà Tạ Hồng Dung + Nguyễn Đức Thành Dự án: GPMB, san nền sơ bộ khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+15h30: Thông qua 100 phương án đất nông nghiệp. Dự án: Khu công nghiệp Sài Đồng B

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ LB, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn; lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Himlam Thạch Bàn

 

 

+ 15h55: Điều chỉnh PA hộ Phạm Thị Hoan Dự án khu công viên CNTT Hà Nội

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; lãnh đạo Công ty CP Him Lam

 

 

+16h00: Xin ý kiến dự thảo 4 phương án: ngõ đi chung. Dự án đường 25m Cự Khối

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ LB, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

+16h30: Xin ý kiến 20 PA đất ở (CT3) Dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đến KĐT mới Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ LB, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

- 14h00: Làm việc với Đảng ủy phường Đức Giang về kết quả thực hiện kết luận của BTVQU 6 tháng đầu năm 2017

Phường

- Đ/c QUV theo dõi phường. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Giang

Đ/c Thạch

Tại phường

Năm

22/6

S

- 8h30: Họp BCN Chương trình số 02-Ctr/QU về"Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020"

NV

- Thành viên BCN: Đ/c Hương; Chủ tịch LĐLĐ quận; Giám đốc TTBDCT; Phó Trưởng ban TC, TG, VPQU; Chánh VPHĐND&UBND, Trưởng phòng NV, GDĐT, TP; Phó Trưởng phòng NV, VPHĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Thạch Bàn (theo Quyết định số 368-QĐ/QU ngày 14/02/2017 của Quận uỷ)

Đ/c Hà

P1-UB

- 8h30: Ban Pháp chế HĐND quận giám sát công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn

Ban PC

- Đ/c Liêm, Trình, Huân; Lãnh đạo UBMTTQ, Hội PN; Phó Ban PC HĐND; Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD; Lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, Ngọc Lâm (thành phần đoàn giám sát theo Quyết định 40/QĐ-HĐND ngày 26/4/2017 của Thường trực HĐND quận)

Đ/c Thân

P3-UB

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất đại tại phường Ngọc Thuỵ

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

Đ/c Chiến

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Thượng Thanh về kết quả thực hiện kết luận của BTVQU 6 tháng đầu năm 2017

Phường

- Đ/c QUV theo dõi phường. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh

Đ/c Thạch

Tại phường

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Ban Thường vụ Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1-QU

Sáu

23/6

S

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III

VP

- Thường trực Quận uỷ, HĐND; Lãnh đạo UBND; Thường trực Uỷ ban MTTQ; Trưởng, phó các Ban HĐND; Các đại biểu HĐND quận khoá III; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ các phường (Theo Kế hoạch số 30/KH-HĐND ngày 06/6/2017 của HĐND quận)

 

Tại các ĐVBC

C

- 14h00: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ III - Quốc hội khóa XIV  

 

 

VP

 

- Thường trực HĐND; Đ/c Hà-CT; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường; Đại diện cử tri trên địa bàn quận (Mỗi phường mời 10 cử tri; Riêng phường Ngọc Lâm mời 20 cử tri)

 

Trụ sở P. Ngọc Lâm

- 14h00: Báo cáo kết quả triển khai công tác thu phí và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn quận

KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, BQLDA, YT, Trạm Thú y, Trạm BVTV, Đội trưởng Đội QLTT số 16

Đ/c Chiến

P2-UB

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

- 14h00: Bàn giao nhà xây mới cho hộ nghèo (Ông Đặng Đình Thắng - TDP số 9, phường Cự Khối)

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, BCHQS; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH, lãnh đạo TDP số 9, phường Cự Khối

Đ/c Hương

Tại gia đình

- 15h30: Bàn giao nhà xây mới cho Người có công với Cách mạng (Ông Nguyễn Văn Luỹ - TDP số 2, phường Phúc Lợi)

LĐTBXH

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo phòng LĐTBXH, BCHQS; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ LĐTBXH, lãnh đạo TDP số 2, phường Phúc Lợi

Đ/c Hương

Tại gia đình

Bảy 24/6

S

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất nông nghiệp vùng bãi phường Long Biên

Phường

- Chủ tịch UBMTTQ; Lãnh đạo phòng TNMT; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

Đ/c Chiến

Hiện trường

C

 

 

 

 

 

CN 25/6

S

 

 

 

 

 

C