lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 26 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 26/6/2017 đến 02/7/2017)
Ngày đăng 23/06/2017 | 17:19  | Lượt xem: 1282

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

26/6

S

- 8h30: Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III

VP

- Thường trực Quận uỷ, HĐND; Lãnh đạo UBND; Thường trực Uỷ ban MTTQ; Trưởng, phó các Ban HĐND; Các đại biểu HĐND quận khoá III; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ các phường (Theo Kế hoạch số 30/KH-HĐND ngày 06/6/2017 của HĐND quận)

 

Tại các ĐVBC

C

- 13h30: Rà soát, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB dự án trường Pháp Alexandre Yersin

CNPTQĐ

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo BQLDA, GPMB,  CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

Đ/c Hà

P1 - UB

- 15h00: Đối thoại với các hộ dân theo chỉ đạo của Thành phố

GPMB +

QLĐT +

Phường

Lãnh đạo Sở QHKT, TC, TNMT, KHĐT, BCĐGPMB Thành phố, Ban Tiếp công dân TP; Đ/c Hà-CT; Chiến; Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng BTC, BTG, BDV; Trưởng phòng TNMT, QLĐT, TCKH, GPMB, BQLDA; Lãnh đạo CA; Trưởng BTCD; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Việt Hưng (Phường mời các hộ dân có liên quan, mỗi hộ 01 người đại diện)

Đ/c Hải

Tại

phường

 Việt

Hưng

- 14h00: Kiểm tra hiện trường 11 tuyến phố đăng ký văn minh đô thị

VHTT + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, BQLDA, CAQ, TTGTVT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 15h00: Kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án BT trên địa bàn quận

TCKH + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, XNTN số 5; Công ty ĐL Long Biên; Công ty CP Khai Sơn, Công ty Ngôi nhà mới (Chủ đầu tư mời các nhà thầu thi công)

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Thành phố thẩm định, xét công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017 tại trường TH Ái Mộ A

GDĐT + Trường

- Đ/c Hương; Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, TCKH, DA, YT, QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm

 

Tại trường

Ba

27/6

S

- 8h00: Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II/2017

2 VP

- Ban Thường vụ Quận ủy - Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND Quận;  Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể Quận; QUV theo dõi phường; Trưởng các phòng TCKH, TNMT, QLĐT, QLDA, VHTT, CNPTQĐ, VPHĐND - UBND; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Lãnh đạo Công an quận; Đội trưởng đội TTXD; TTGT; Lãnh đạo PCCC số 4, Công ty Nước sạch số 2; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch phụ trách KT-ĐT, Trưởng Công an 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Hải

HTQU

- 8h00: Dự Hội nghị Thành phố sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 

- Đ/c Loan

 

Quận ủy

Hà Đông

- 8h30: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

 

KLC

 

C

 

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Thượng Thanh

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 15h30: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Ngọc Thụy

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 14h00: Làm việc với các ngành về việc xây dựng chợ kiểu mẫu về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận

KT

- Lãnh đạo phòng KT, TCKH, YT, Trạm thú y, Trạm BVTV, Đội QLTT số 16; lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm (Phòng KT mời BQL chợ Ngọc Lâm).

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hương

 

Tại phòng

 

28/6

S

- 8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và biểu dương "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" năm 2017

LĐLĐ

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

HTQU

- 8h30: Họp BCN Chương trình số 02-Ctr/QU về"Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020"

NV

- Thành viên BCN: Đ/c Hương; Chủ tịch LĐLĐ quận; Giám đốc TTBDCT; Phó Trưởng ban TC, TG, VPQU; Chánh VPHĐND&UBND, Trưởng phòng NV, GDĐT, TP; Phó Trưởng phòng NV, VPHĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Thạch Bàn (theo Quyết định số 368-QĐ/QU ngày 14/02/2017 của Quận uỷ)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 8h00: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Cự Khối

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 9h15: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Long Biên

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 10h30: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Gia Thụy

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 8h00: Dự họp HĐND phường Sài Đồng

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h00: Dự họp HĐND phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Báo cáo kế hoạch thực hiện vụ việc có hiệu lực pháp luật theo kết luận của UBND Thành phố

Thanh tra

- Lãnh đạo phòng TNMT, Thanh tra, GPMB, CNPTQĐ, BQLDA; lãnh đạo UBND phường Cự Khối, Thạch Bàn, Bồ Đề, Gia Thuỵ

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với phòng QLĐT, BQLDA về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

QLĐT+ BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA

Đ/c Trình

Tại phòng

C

- 14h00: Liên đoàn lao động Thành phố làm việc với Liên đoàn lao động Quận về công tác chuẩn bị Đại hội và bàn giao công đoàn giáo dục

LĐLĐ

- Đ/c Thắng, Việt Hà

 

P2 - QU

- 14h00: Làm việc với các ngành về công tác quản lý dự án BT

TCKH

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA, GPMB, CNPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

- 15h30: Kiểm điểm việc thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND quận tại buổi tiếp dân

TT + BTCD

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, TT, BQLDA; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Đức Giang, Thượng Thanh (Văn phòng HĐND&UBND thông báo tới các đơn vị chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện cụ thể)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ thực hiện giải ngân hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/3/2017 của UBND quận

KT

- Trưởng phòng KT, TCKH; lãnh đạo UBND phường Giang Biên, Cự Khối, Thượng Thanh, Thạch Bàn; lãnh đạo Trạm BVTV (Phòng Kinh tế mời các đơn vị có liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Bàn giao nhà sửa chữa cho NCC với cách mạng (bà Nguyễn Thị Thiệp - Vợ liệt sĩ) tại TDP số 1 phường Giang Biên

LĐTBXH + Phường

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Lãnh đạo phòng LĐTBXH; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ LĐTBXH, Lãnh đạo TDP số 1 phường Giang Biên

Đ/c Hương

Tại phường

- 14h00: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Giang Biên

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 15h30: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Phúc Lợi

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

VPĐU

- Đ/c Thạch; Các đồng chí UVTV Đảng ủy

Đ/c Điềm

Tại phòng MTTQ

Năm

29/6

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo quy mô các dự án

BQLDA + TCKH

- Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức; Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà-CT; Trình; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA tham mưu mời Lãnh đạo các đơn vị và Chủ tịch UBND các phường liên quan)

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h30: Dự Hội nghị chuyển giao công đoàn cơ sở khối Trường học, ký quy chế phối hợp giữa LĐLĐ và phòng GD&ĐT quận giai đoạn 2017-2023

LĐLĐ

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Loan, Hương

 

HTQU

- 8h00: Dự họp HĐND phường Việt Hưng (Cả ngày)

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 8h00: Dự họp HĐND phường Giang Biên

Phường

- Đ/c Thân

 

Tại phường

- 8h30: Kiểm điểm tiến độ GPMB dự án BT "Cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình"                                                  

GPMB

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, CNPTQĐ, GPMB, TNMT; lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, Long Biên; Lãnh đạo Công ty CPTM Ngôi Nhà Mới

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h30: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ quan Dân Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

CĐCQDĐ

- Đ/c Điềm, Thạch; Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Dân Đảng; Lãnh đạo LĐLĐ Quận

Đ/c Thắng

P2 - QU

C

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo 197

+ Công tác quản lý TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

+ Kết quả triển khai mô hình camera an ninh tại các phường

+ Đánh giá kết quả triển khai phương án thu giá dịch vụ VSMT

QLĐT + VHTT + CA

- Đ/c Hà-CT, Trình, Huân; Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, QĐ, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, TCKH, BQLDA, CA, TTXD, CCT; Trưởng Bộ phận CNTT; Lãnh đạo Phòng CSPCCC, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới và tặng quà các gia đình có hoành cản khó khăn nhân ngày gia đình Việt Nam

HPN

- Đ/c Thắng, Hương

 

HTQU

- 13h30: Dự Hội nghị Thành phố sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Từ ngày 29/6 đến 30/6/2017)

 

- Đ/c Việt Hà

 

Đồ Sơn

Hải Phòng

- 14h00: Kiểm tra Chi bộ Hội CCB Quận theo kế hoạch số 02 của Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

HCCB

- Thành viên đoàn kiểm tra Đảng ủy cơ quan Dân Đảng; Đảng viên chi bộ Hội CCB Quận

Đ/c Thạch

P1-QU

- 15h30: Kiểm tra Chi bộ TTBDCT Quận theo kế hoạch số 02 của Đảng ủy cơ quan Dân Đảng

TTBDCT

- Thành viên đoàn kiểm tra Đảng ủy cơ quan Dân Đảng; Đảng viên Chi bộ TTBDCT Quận

Đ/c Thạch

P1-QU

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

                                                                  

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, GPMB

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 14h00: Thông qua 02 phương án điều chỉnh, Dự án: Đường 40m Bồ Đề; 01 phương án: Vườn hoa tại ô QG E2/CXKO3 phường Bồ Đề

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Bồ Đề

 

 

+14h15: Xin ý kiến về phương án dự thảo hộ bà Nguyễn Thị Dậu. Dự án: Nút giao cầu Thanh Trì

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+14h30: Thông qua 01 phương án điều chỉnh, Dự án nút giao thông trung tâm Long Biên

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Gia Thuỵ; lãnh đạo Công ty Sơn Dương

 

 

+14h45: Xin ý kiến PA dự thảo, dự án: Chỉnh trang HTKT ô QH C10/CQ1 phụ cân tuyến đường Ngô Gia Tự đến TTTM Savico, đường QH 13,5m phường Việt Hưng.

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng

 

 

+ 15h00: Thẩm định các PA đất ở Dự án "Khu đô thị Vinhomes Riverside 2 tại khu đất 96ha phường Phúc Đồng, Việt Hưng"

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Việt Hưng; Tập đoàn Vingroup - công ty CP

 

 

+ 15h30: Thông qua 02 PA: Xây dựng tuyến đường hành lang chân đê phía sau đình Thổ Khối

 

- Lãnh đạo BQLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

- 15h45: Giải quyết các vướng mắc GPMB dự án cải tạo xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSDĐ tại khu Đấu và vườn hồ Cự Khối

                                                                  

GPMB

- Lãnh đạo phòng  TNMT, GPMB, QLDA, CNPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Cự Khối

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

- 16h15: Giải quyết các vướng mắc dự án GPMB san nền sơ bộ và xây dựng tường rào chống lấn chiếm 6898m2 tại phường Sài Đồng, Thạch Bàn                                   

GPMB

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, QLDA, CNPTQĐ; lãnh đạo UBND phường Sài Đồng

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

Sáu

30/6

S

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

GPMB

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, GPMB

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 9h15: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

+ 10h00: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì - phường Thạch Bàn, Cự Khối

 

+ Lãnh đạo CNPTQĐ; Lãnh đạo UBND phường Cự Khối

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm, dự án phục vụ khai giảng năm học mới

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, GDĐT, BQLDA (phòng GDĐT mời hiệu trưởng các trường, BQLDA mời các nhà thầu thi công)

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Công bố quyết định kiểm tra Chương trình 01 của Quận ủy

UBKT

- Thành viên đoàn kiểm tra của Quận ủy; Bí thư, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các đơn vị: Phường Cự Khối, Sài Đồng, Tòa án Quận, CTCP Khí Công nghiệp

Đ/c Loan

P1 - QU

- 8h30: Dự Hội nghị báo cáo viên Thành phố tháng 6/2017

 

- Đ/c Thạch

 

Số 1-TP

Hà Đông

- 8h00: Dự họp HĐND phường Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Báo cáo công năng sử dụng đối với 02 Trạm y tế phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh

TTYT + YT

- Lãnh đạo phòng YT, TCKH, DA, TTYT; PCT.UBND phụ trách VHXH, Trạm trưởng TYT phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà-CT, Trình

 

Tại phòng

- 14h00: Giao ban DLXH tháng 6/2017

BTG

- Thành phần theo GM của BTGQU

Đ/c Thạch

P2 - QU

- 14h00: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Phúc Đồng

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 15h30: Làm việc với Đảng ủy và Hội nông dân phường Việt Hưng

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, HND Quận. Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội nông dân phường

Đ/c Loan

Tại phường

- 15h00: Dự Hội nghị Thành phố sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Từ ngày 30/6 đến 02/7/2017)

 

- Đ/c Thân

 

Đồ Sơn

Hải Phòng

- 14h00: Báo cáo mô hình, quy chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên

GPMB + CNPTQĐ

- Lãnh đạo phòng NV, GPMB, CNPTQĐ, BQLDA

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h45: Rà soát Quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục thực hiện GPMB trên địa bàn quận; rà soát quy chế hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC quận

GPMB

- Lãnh đạo phòng TP, TNMT, QLĐT, TCKH, KT, GPMB, CNPTQĐ, BQLDA 

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00:  Họp Ban thường vụ Đảng uỷ cơ quan

VPĐU

- Uỷ viên BTV Đảng uỷ Cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h30:  Họp Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan

VPĐU

- Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo tiến độ thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao các phường

VHTT

- Lãnh đạo phòng VHTT, TTVH-TT&TT, TCKH, NV, TP

Đ/c Hương

P3 - UB

Bảy 01/7

S

- 9h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất nông nghiệp vùng bãi phường Long Biên            

Phường

- Chủ tịch UBMTTQ; Lãnh đạo phòng TNMT; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

Đ/c Chiến

Hiện trường

C

 

 

 

 

 

CN 02/7

S

 

 

 

 

 

C