lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 27 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 03/7/2017 đến 09/7/2017)
Ngày đăng 30/06/2017 | 17:45  | Lượt xem: 920

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

03/7

S

- 8h00: Dự kỳ họp thứ 4 - HĐND Thành phố khóa XV (Cả ngày - từ 03/7 đến 05/7/2017)

 

- Đ/c Hải; Liêm, Huân

 

Số 9

Đ.T.Hoàng

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 7/2017 cơ quan Dân, Đảng

VP+BTC

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Lễ chào cờ tháng 7/2017 cơ quan UBND quận

VP+NV

- Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND quận

Đ/c Hương

HTKLC

- 8h45: Dự Hội nghị sơ kết công tác CCB 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

HCCB

- Đ/c Thắng, Việt Hà, Điềm;

 

P2 - QU

- 8h30: Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kiểm điểm tiến độ thực hiện kết luận của BCN Chương trình số 02-Ctr/QU về"Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ CBCC, VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận, Phường giai đoạn 2015 - 2020"

NV

- Thành viên BCN: Đ/c Hương; Chủ tịch LĐLĐ quận; Giám đốc TTBDCT; Phó Trưởng ban TC, TG, VPQU; Chánh VPHĐND&UBND, Trưởng phòng NV, GDĐT, TP; Phó Trưởng phòng NV, VPHĐND&UBND; Chủ tịch UBND phường Gia Thuỵ, Thạch Bàn (theo Quyết định số 368-QĐ/QU ngày 14/02/2017 của Quận uỷ)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 9h30: Dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2017)

 

- Đ/c Chiến; lãnh đạo phòng KT, TCKH, YT, VHTT

 

Đội QLTT số 16

- 8h30: Làm việc với Đội Thanh tra xây dựng về công tác quản lý TTXD 6 tháng cuối năm 2017

TTXD

- Tập thể lãnh đạo Đội TTXD

Đ/c Trình

Tại phòng

- 11h00: Gặp mặt đồng chí Nguyên Chủ tịch HCCB Quận, khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 nghỉ công tác

VPQU

+

HCCB

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Hương; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn cơ quan Dân, Đảng

Đ/c Thắng

P2 - QU

C

- 15h30: Báo cáo việc thực hiện kết luận 79/KL-STNMT ngày 15/1/2014 của Sở TNMT

TT + TNMT

- Đ/c Hà-CT; Đ/c Chiến; Lãnh đạo phòng TNMT, QLĐT, TT, VPĐKĐĐ; Trưởng BTCD; Chủ tịch UBND phường Cự Khối

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Báo cáo kết quả rà soát, công tác quản lý giấy chứng nhận QSD đất tồn đọng tại các phường

TNMT + VPĐK

- Lãnh đạo phòng TNMT, VPĐK

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 14h00: Báo cáo tiến độ thi công và xử lý các vướng mắc dự án phục vụ khai giảng năm học mới 2017 - 2018

BQLDA

- Lãnh đạo phòng TCKH, GDĐT, BQLDA (BQLDA mời nhà thầu thi công, đơn vị TVTK, TVGS)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h00: Kiểm tra công tác ATTP trên địa bàn

YT

- Lãnh đạo phòng YT, TTYT, CA, Đội QLTT số 16

Đ/c Hương

Hiện trường

- 16h00: Họp Chi bộ các phòng, ban

 

 

 

Tại đơn vị

- 20h30: Kiểm tra hiện trường về quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, CA; Lãnh đạo UBND phường Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, Bồ Đề, Đức Giang

Đ/c Trình

Hiện trường

Ba

04/7

S

- 8h30: Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

BTG

- Đ/c Thạch. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Thắng

HTQU

- 8h00: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Đ/c Hà-CT

KLC

- 8h00: Dự họp HĐND phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 8h30: Báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phường + KT

- Lãnh đạo phòng TNMT, YT, KT, QLĐT, CA

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 10h00: Dự họp tại Toà án nhân dân Thành phố

 

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo TTPTQĐ

 

Trụ sở TAND TP

- 8h30: Làm việc với Công ty Ngôi nhà mới về tiến độ thực hiện dự án cống hóa Hồ Vục, Hồ Đầu Băng, Hồ Tư Đình

TCKH + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA; lãnh đạo XNTN số 5; lãnh đạo UBND phường Long Biên; Công ty Ngôi nhà mới (Công ty Ngôi nhà mới mời nhà thầu thi, TVGS)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 8h30: Thống nhất số liệu dân số 6 tháng đầu năm 2017

TTDS

- Lãnh đạo phòng TP, TTDS, CCTK, CA; Cán bộ thường trực DS-KHHGĐ 14 phường

Đ/c Hương

P1 - UB

- 9h30: Trung tâm Y tế báo cáo tổng hợp công năng, nhu cầu sử dụng đối với Trạm Y tế các phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh

TTYT

- Lãnh đạo phòng YT, TCKH, DA, TTYT; PCT.UBND phụ trách VHXH, Trạm trưởng TYT phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh

Đ/c Hương

P1 - UB

 

C

 

- 14h00: Giao ban các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

VPQU

- Đ/c Việt Hà, Thân, Thạch, Điềm; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Dân Đảng

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Giao ban tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo chợ dân sinh; báo cáo công tác giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn

KT

- Đ/c Chiến; Lãnh đạo Hội PN; Lãnh đạo phòng QLĐT, KT, TNMT, TCKH, BQLDA; Lãnh đạo Phòng CSPCCC; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Gia Thụy, Cự Khối, Bồ Đề, Việt Hưng, Đức Giang, Giang Biên (UBND các phường tham mưu mời đại diện BQL chợ liên quan)

Đ/c Hà

P1 - UB

 

- 14h00: Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Ban Tổ chức Quận ủy

BTC

- Đ/c Loan; Lãnh đạo BTC Quận ủy

 

P1 - QU

- 14h00: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận

QLĐT+ TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Trình

Hiện trường

- 14h00: Phòng LĐ-TB&XH báo cáo tiến độ triển khai các nội dung cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7

LĐTBXH

- Lãnh đạo phòng LĐTBXH

Đ/c Hương

Tại phòng

- 16h30: VPQU báo cáo Thường trực Quận ủy hoạt động của bếp ăn cơ quan

VPQU

- Thường trực Quận ủy; Đ/c Hương; Chủ tịch công đoàn cơ quan cơ quan Dân Đảng và cơ quan UBND Quận; Chánh VPQU, VPHĐND-UBND

Đ/c Hải

P1-QU

- 20h30: Kiểm tra hiện trường về quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, CA; Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Long Biên, Ngọc Thuỵ, Thạch Bàn

Đ/c Trình

Hiện trường

 

05/7

S

- 8h00: Dự kỳ họp thứ 4 - HĐND Thành phố khóa XV (Cả ngày)

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch

 

Thành phố

- 8h00: Dự họp HĐND phường Phúc Đồng

Phường

- Đ/c Loan

 

Tại phường

- 8h30: Giải quyết một số vụ việc đơn thư phức tạp tại phường Bồ Đề

Phường + TT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, BQLDA, TT; Trưởng BTCD; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (Phòng TNMT tham mưu mời đơn vị tư vấn pháp luật)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 10h00: Báo cáo các nội dung triển khai thực hiện Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về xử lý, khắc phục vi phạm trong việc sử dụng đất, xây dựng công trình tại tổ 1, phường Bồ Đề

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, KT, NV, QLĐT, Đội TTXD; lãnh đạo UBND phường Bồ Đề; Lãnh đạo Công ty CP Ánh sáng sông Hồng (Phường mời Công ty và các đơn vị có liên quan)

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Họp Ban Chỉ đạo 197

+ Công tác quản lý TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

+ Kết quả triển khai mô hình camera an ninh tại các phường

+ Đánh giá kết quả triển khai phương án thu giá dịch vụ VSMT

QLĐT + VP + BQLDA + CA

- Lãnh đạo UBMTTQ, HPN, Quận đoàn, LĐLĐ; Lãnh đạo phòng QLĐT, VHTT, KT, TCKH, BQLDA, CA, TTXD, CCT; Trưởng Bộ phận CNTT; Lãnh đạo Phòng CSPCCC số 4, Đội CSGT số 5, TTGTVT; Chủ tịch UBND, Trưởng CA 14 phường; Lãnh đạo Công ty CP Phú Thành, Công ty CP Công trình Đô thị Long Biên, Công ty CP Môi trường Đô thị Gia Lâm

Đ/c Trình

P2 - QU

- 8h30: Trung tâm GDNN-GDTX báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, đề xuất công năng sử dụng trụ sở làm việc

TTGDNN-GDTX

- Lãnh đạo phòng TCKH, GDĐT, LĐTBXH, BQLDA; Lãnh đạo TTGDNN-GDTX

Đ/c Hương

P3 - UB

C

- 14h00: Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

BDV

- Đ/c Việt Hà. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Thắng

P2 - QU

- 14h00: Ban Pháp chế HĐND Quận thẩm tra các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 4, HĐND Quận, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND

- Đ/c Liêm; Thành viên Ban pháp chế HĐND Quận; Đại diện lãnh đạo TA, VKS

Đ/c Thân

P3 - UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

                                                                         

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

Phòng họp BBT

+ 14h00: Thông qua các phương án đất nông nghiệp có công trình, đất có nguồn gốc phức tạp khác. Dự án: đường 25m Cự Khối

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

 

+ 14h45: Thông qua (lần 2) 02 hộ Trần Đình Hùng, Trần Đình Hợp (phòng TNMT, chuẩn bị báo cáo nội dung về nguồn gốc sử dụng đất, hạn mức đất ở). Dự án: Xây dựng tuyến đường hành lang chân đê sau đình Thổ Khối.

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

 

 

 

+ 15h00: Xin ý kiến thông qua phương án dự thảo 01 hộ đất nông nghiệp và đất công do UBND phường quản lý. Dự án: Xây dựng HTKT khu G.2/P5, G.2/CC5 phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

 

+ 15h15: Xin ý kiến thông qua phương án dự thảo 20 hộ đất ở và 31 hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp . Dự án: Đấu giá Long Biên

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên

 

 

 

+ 16h15: Xin ý kiến nội dung tờ trình hộ bà Lê Thị Chép và thông qua nội dung đổi ô đất tái định cư hộ ông Đỗ Văn Đức, Đỗ Văn Quang. Dự án: đường 25m Ngọc Thụy

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

 

+ 16h30: Thông qua 01 PA điều chỉnh dự án nút giao thông trung tâm Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Gia Thuỵ; lãnh đạo Công ty Sơn Dương

 

 

- 14h00: Làm việc với chủ đầu tư dự án khu chung cư Berriver về tiến độ đầu tư và công tác khớp nối hạ tầng kỹ thuật

QLĐT + Công ty ĐTXD 9

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, XNTN số 5; Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề; Lãnh đạo Công ty Điện lực Long Biên; Lãnh đạo Công ty CP ĐTXD số 9 Hà Nội (UBND phường Bồ Đề mời Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP có liên quan)

Đ/c Trình

P2 - UB

- 14h00: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình trường học điện tử năm học 2016-2017 tại trường THCS Ái Mộ

Trường

- Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, Trưởng Bộ phận CNTT; Thành viên tổ kiểm tra; BGH trường THCS Ái Mộ

Đ/c Hương

Tại trường

Năm

06/7

S

- 8h00: Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ Quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

2 VP

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Thường trực HĐND Quận; Phó Trưởng ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT, Văn phòng Quận uỷ; Trưởng các phòng, ban; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư Đảng uỷ 14 phường

Đ/c Hải

HTQU

C

- 14h00: Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kiểm điểm tiến độ thực hiện kết luận của  BCN Chương trình số 03-Ctr/QU của Quận uỷ về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân"

QLĐT

- Thành viên BCN: Đ/c Liêm, Trình; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng Ban DV, TG; Chánh VPQU, VPHĐND&UBND; Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, VHTT, BQLDA; Phó Trưởng CA quận; Phó Trưởng phòng QLĐT; Chủ tịch UBND phường Việt Hưng (theo Quyết định số 391-QĐ/QU ngày 17/3/2017 của Quận uỷ)

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Báo cáo phương án triển khai thực hiện kết luận của tập thể UBND Thành phố về công tác GPMB thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh; Kế hoạch GPMB (giai đoạn 2) và các vướng mắc khu TĐC CT3

QLĐT +

Phường +

TTPTQĐ

- Lãnh đạo phòng TNMT, TCKH, QLĐT, BQLDA, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh; Lãnh đạo Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội; lãnh đạo Công ty CP Khai Sơn

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Báo cáo tổng hợp danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận

YT+

GDĐT

- Lãnh đạo phòng GDĐT, YT,

Đ/c Hương

Tại phòng

- 20h30: Kiểm tra hiện trường về quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, CA; Lãnh đạo UBND 14 phường

Đ/c Trình

Hiện trường

Sáu

07/7

S

- 8h00: Đại hội công đoàn cơ quan Dân Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

CĐCQ

- Đ/c Hải, Thắng, Việt Hà, Loan, Thân, Thạch, Điềm; Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân Đảng

 

HTQU

- 8h30: Giao ban tiến độ GPMB thực hiện các dự án

TTPTQĐ

- Đ/c Chiến, Huân; Lãnh đạo phòng TNMT, BQLDA, TTPTQĐ

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng tuyến đường 5 kéo dài và một số dự án đang triển khai trên địa bàn quận

 

+ Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông Hà Nội; Lãnh đạo phòng QLĐT; Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh, Đức Giang

 

 

+ 9h15: Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên

 

+ Lãnh đạo UBND phường Long Biên

 

 

+ 10h00: Dự án đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy

 

 

- 10h30: Báo cáo dự thảo Kế hoạch Quận uỷ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT

Đ/c Chiến

Tại phòng

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Trình

 

Tại phòng

- 8h30: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình trường học điện tử năm học 2016-2017 tại trường TH Đô thị Việt Hưng

Trường

- Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, Trưởng Bộ phận CNTT; Thành viên tổ kiểm tra; BGH trường TH Đô thị Việt Hưng

Đ/c Hương

Tại trường

C

- 14h00: Họp Đảng ủy Quân sự Quận

BCHQS

- Đ/c Hà-CT; Trung

Đ/c Hải

BCHQS

- 15h30: Duyệt phóng sự về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

LĐTBXH + VHTT

- Thường trực Quận uỷ; Trưởng BTG; Đ/c Hương - PCT; Trưởng phòng LĐTBXH, VHTT (Phòng LĐTBXH tham mưu mời đại diện Đài Truyền hình Hà Nội)

Đ/c Hải

P1 - QU

- 14h00: Ban KT-XH HĐND Quận thẩm tra báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp thứ 4, HĐND Quận, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND

- Đ/c Huân; Trình; Thành viên Ban KT-XH HĐND Quận; Đại diện lãnh đạo phòng KT, NV, LĐTBXH, VHTT, QLDA, TTDS, TCKH, QLĐT

Đ/c Thạch

P2 - QU

- 14h00: Dự Họp cụm thi đua khen thưởng MTTQ các quận

 

- Đ/c Điềm; Thường trực UBMTTQ Quận

 

QU Bắc

Từ Liêm

- 14h00: Báo cáo triển khai thực hiện Kết luận số 168/KL-TTCP ngày 24/01/2017 của Thanh tra Chính phủ tại ô quy hoạch C3-6/LX8 phường Cự Khối

Phường +

TTPQĐ +

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính phường Cự Khối

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 16h00: Họp Hội đồng thẩm định, xét duyệt chợ văn minh thương mại

KT

- Chủ tịch HPN quận; Trưởng các phòng: KT, TCKH, QLĐT, TNMT; lãnh đạo CAQ, CCT, Phòng CS PCCC số 4, Đội QLTT số 16; Trạm trưởng TTY; lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, Việt Hưng (Phòng KT tham mưu mời thành phần liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

Bảy 08/7

S

- 8h30: UBND Quận báo cáo quy mô các dự án

BQLDA + TCKH

- Thường trực HĐND quận; Đ/c Hà - Chủ tịch; Trình; Trưởng phòng TCKH, QLĐT, BQLDA (BQLDA tham mưu mời Lãnh đạo các đơn vị và Chủ tịch UBND các phường liên quan)

Đ/c Hải

P1 - QU

C

 

 

 

 

 

CN 09/7

S

 

 

 

 

 

C