lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 28 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 10/7/2017 đến 16/7/2017)
Ngày đăng 07/07/2017 | 16:45  | Lượt xem: 1310

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

10/7

S

- 7h30: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. Thành phần theo GM của Quận ủy

Đ/c Hải

P1 - QU

- 8h00: Dự họp HĐND phường Đức Giang

Phường

- Đ/c Thạch

 

Tại phường

- 8h30: Đại biểu HĐND Quận tiếp dân tại đơn vị bầu cử số 8: Phường Giang Biên, Phúc Lợi

 

- Thành phần theo Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 27/6/2017 của HĐND Quận

Đ/c Thân

Phường

P.Lợi

- 8h30: Dự Hội nghị Thành phố gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu Thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS 27/7

 

- Đ/c Hương

 

Cung

VHHNVX

- 9h00: Làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Lâm về thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy

Phường

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Lâm

Đ/c Liêm

Tại phường

C

- 14h00: Kỳ họp thứ IV - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VP

- Theo Giấy triệu tập của HĐND quận

 

 

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 1)

Tổ 1 + 3

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 1, 3; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 1

Đ/c Hà

P1 - UB

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 2)

Tổ 5 + 7

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 5, 7; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 7

Đ/c Chiến

P2 - UB

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 3)         

Tổ 2 + 4

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 2, 4; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 4

Đ/c Hải

P1 - QU

+ Thảo luận tại tổ (nhóm 4)                         

Tổ 6 + 8

- Các đại biểu HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 6, 8; Thư ký tổ đại biểu HĐND quận số 8

Đ/c Thân

P2 - QU

- 19h30: Kiểm tra hiện trường về quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố   

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, CA

Đ/c Trình

Hiện trường

- 16h00:  Làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Thượng Thanh

Phường

- Thường trực Đảng ủy phường

Đ/c Thạch

Tại phường

Ba

11/7

S

- 8h00: Kỳ họp thứ IV - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

               

VP

- Tập thể BTV Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ; Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng, phó các Ban HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, CA, QS, TAND, VKS, CCT, Phòng CSPCCC số 4; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường

Đ/c Hải

HTQU

- 8h00: Dự Hội nghị Thành phố triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 về việc "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trí, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc Thành phố Hà Nội"

 

- Đ/c Thắng; Loan

 

Số 1 TP

Hà Đông

- 8h30: Dự Hội nghị Công an Thành phố tổng kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2010-2015 và ký quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATP với UBKT Quận, huyện, thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020

 

- Đ/c Thân, Hùng; Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Quận

 

85 Trần Hưng Đạo

- 8h00: Tiếp dân

BTD

- Thành viên Ban tiếp công dân và giải quyết đơn thư

 

KLC

 

C

 

- 14h00: Kỳ họp thứ IV, HĐND Quận, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

 

VP

- Tập thể BTV Quận uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ; Đại biểu HĐND quận khoá III; Trưởng, phó các Ban HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, CA, QS, TAND, VKS, CCT, Phòng CSPCCC số 4; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường

Đ/c Hải

HTQU

- 19h30: Kiểm tra hiện trường về quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, CA

Đ/c Trình

Hiện trường

 

12/7

S

- 8h30: Dự hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

ĐTN

- Đ/c Thắng

 

HTQU

- 8h30: Họp UBND quận

 

- Đ/c Liêm; Lãnh đạo UBND quận

Đ/c Hà

P1 - UB

+ 8h30: Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng chợ dân sinh xuống cấp và phương án tài chính của các chợ tạm trên địa bàn

KT + TCKH

+ Trưởng phòng KT, TCKH, QLĐT; Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Cự Khối, Giang Biên (UBND phường tham mưu mời BQL chợ trên địa bàn)

 

 

+ 9h30: Báo cáo phương án XHH khai thác cơ sở vật chất Trung tâm VHTT các phường

TCKH

+ Trưởng phòng TCKH, VHTT, QLĐT, BQLDA, TTVHTT-TT; Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Việt Hưng, Thạch Bàn, Giang Biên, Đức Giang, Phúc Lợi

 

 

- 8h30: Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quản lý nhà nước về công thương cấp huyện trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

- Đ/c Chiến; lãnh đạo, chuyên viên về lĩnh vực công thương phòng KT; Lãnh đạo Đội QLTT số 16

 

PH trực tuyến KLC

- 7h30: Kiểm tra hiện trường về quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

BQLDA + QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT, BQLDA, CA

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Dự kỳ họp thứ 5 BCH Hội LHPN Quận

HPN

- Đ/c Việt Hà

 

P2 - QU

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Phúc Lợi về kết quả thực hiện kết luận của BTV Quận ủy 6 tháng đầu năm 2017

Phường

- Đ/c QUV theo dõi phường; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Lợi

Đ/c Thân

Tại phường

- 8h30: Dự Hội nghị UBMTTQ Thành phố Hà Nội mở rộng, kỳ họp thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019

 

- Đ/c Điềm. Các Phó Chủ tịch UBMTTQ Quận

 

29LTK

C

- 14h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

HĐTĐKT

- Đ/c Hương; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban TC, DV, TG, UBKT, Chủ tịch LĐLĐ, Chánh Văn phòng Quận uỷ; Trưởng phòng TCKH; Trưởng, phó phòng NV và chuyên viên theo dõi TĐKT, Chánh Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng CA, BCHQS

Đ/c Hà

P1 - UB

- 14h00: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB         

                                                                  

TTPTQĐ

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, TTPTQĐ

Đ/c Chiến

P2 - UB

+14h00: Thông qua 25 phương án đất NN và 01 phương án đất công. Dự án: Xây dựng HTKT ô quy hoạch G.2/CC5, G.2/P5 phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

 

+14h15: Thông qua 06 phương đất nông nghiệp và xin ý kiến phương án dự thảo 02 hộ đất NN. Dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc quy hoạch G.3/LX8. G.6/LX5 phụ cận các tuyến đường quy hoạch 17,5m và 13,5m đường vào trường THPT Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

 

+14h45: Xin ý kiến PA dự thảo dự án xây dựng trường Tiểu học tại ô quy hoạch G.2/TH phường Thạch Bàn

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+15h00: Thông qua 08 phương án đất ở. Dự án: đường 25m Ngọc Thụy (tiếp giáp trường Pháp)

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Ngọc Thuỵ

 

 

+15h30: Xin ý kiến PA dự thảo dự án xây dựng trường Tiểu học Gia Quất và trường Mầm non Gia Quất, phường Thượng Thanh

 

+ Lãnh đạo BQLDA; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thượng Thanh

 

 

 

- 16h30: Hoàn thiện hồ sơ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng (Bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật các ô đất hai bên đường.

TTPTQĐ + BQLDA

- Trưởng phòng KT, TNMT, TT, TP, TTPTQĐ, BQLDA, CN VPĐKĐĐ; Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi (Thành viên Hội đồng GPMB dự án)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 14h00: Thông qua kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ xây dựng

 

QLĐT + TTXD + BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, TTXD, BQLDA (Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra)

Đ/c Trình

P3 - UB

- 16h00: Họp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Quận

 

- Thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Quận

Đ/c Thạch

P1 - QU

Năm

13/7

S

- 8h00: Họp Ban chỉ đạo CNTT

VP

- Thường trực Quận uỷ; Trưởng Ban TG; Đ/c Hương; Chánh VPQU, VP HĐND&UBND; Trưởng phòng TCKH, NV; Phó Chánh VPQU; Trưởng bộ phận CNTT;  (Thành phần theo Quyết định số 272-QĐ/QU ngày 18/8/2016 của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1 - UB

- 8h30: Kỳ họp thứ VIII, UBMTTQ Quận, sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

MTTQ

- Đ/c Thắng, Việt Hà. Thành phần theo GM của MTTQ Quận

Đ/c Điềm

P2 - QU

- 8h00: Dự Hội nghị giao ban quý II/2017 của BCĐ Chương trình số 02-CTr/TU về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020" của Thành uỷ Hà Nội

 

- Đ/c Chiến; Trưởng phòng KT

 

Số 1 Trần Phú - Hà Đồng

- 8h30: Làm việc với chủ đầu tư các công trình vi phạm quy định an toàn về PCCC

QLĐT + PCCC

- Lãnh đạo phòng QLĐT, Phòng CSPCCC số 4; Lãnh đạo Công ty TNHH Thăng Long, Công ty CP ĐTXD số 3, Công ty CP ĐTXD Gia Lâm, Chủ đầu tư Chung cư mini tại phường Bồ Đề

Đ/c Trình

P2 - UB

- 8h30: Làm việc với Đảng ủy phường Giang Biên về kết quả thực hiện kết luận của BTV Quận ủy 6 tháng đầu năm 2017

Phường

- Đ/c QUV theo dõi phường; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giang Biên

Đ/c Thân

Tại phường

C

- 14h00: Kiểm tra hiện trường quản lý TTXD

QLĐT + TTXD

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TTXD

Đ/c Hà

Hiện trường

- 14h00: Báo cáo công tác đầu tư xây dựng trạm nén, ép rác trên địa bàn quận

 

BQLDA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, TCKH, BQLDA (BQLDA tham mưu mời phường liên quan)

Đ/c Trình

P3 - UB

Sáu

14/7

S

- 8h30: Báo cáo công tác quản lý vệ sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn quận

BQLDA + KT

- Đ/c Trình; Lãnh đạo phòng KT, QLĐT, BQLDA; Chủ tịch UBND các phường (UBND phường mời BQL các chợ trên địa bàn)

Đ/c Hà

P2 - QU

C

- 13h30: Làm việc tại cơ quan

 

- Đ/c Hà - Chủ tịch; Đ/c Trình

 

Tại phòng

Bảy 15/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

CN 16/7

S

 

 

 

 

 

C